Vergroenen pleintje Percée in Wyck

Ondernemend Wyck, Centrummanagement Maastricht en de gemeente hebben samen de ambitie om de openbare ruimte in Wyck aantrekkelijker te maken en te vergroenen. 1 van de locaties waaraan we samenwerken, is het Percée-plein op  de Stationsstraat. Dat is het pleintje onder de klok.

afbeelding van pleintje in wyck met huizen in achtergrond en bomen en fietsen

Vergroenen en vervangen bomen

De bomen die er nu staan, hebben een slechte gezondheid en groeien daardoor niet meer goed. We hebben in overleg met de ondernemers een plan, een schets gemaakt voor de vergroening en beplanting. Het plan is om de huidige bomen te vervangen voor dezelfde soort bomen als nu ook in de Stationsstraat staan (Gymnocladus dioica). Zo ontstaat er een mooi geheel. Verder is het plan om een groene border met vaste planten en met banken eromheen aan te leggen. 

Het plan is goedgekeurd dus nu werken we de schets verder uit naar een ontwerp en een bestek. In oktober/najaar van 2024 willen we de bomen vervangen. Dat is in het boomplantseizoen en na het terrasseizoen.

Tijdelijke vergroening

Tussen januari en oktober 2024 staan er geen fietsenrekken meer op de percee en is het plein ook nog niet opnieuw ingericht. We willen ervoor zorgen dat het pleintje in die periode niet vol wordt gezet met fietsen. Daarom zorgen we voor tijdelijk groen. De ondernemers (Ondernemend Wyck en Centrummanagement Maastricht (CMM)) zetten er bijvoorbeeld bloembakken neer.  Ook voor het tijdelijk groen maken we samen nog een plan. In het plan leggen we ook afspraken vast.

een kaartje van een gebied dat we gaan vergroenen met perken en planten bij Percee in Wyck

Fietsenstallingen verplaatsen

Op het pleintje staan nu rekken om de fiets te stallen. Die willen we verplaatsen, zodat er meer ruimte komt om het pleintje te vergroenen. We hebben gezocht naar andere plekken voor het parkeren van fietsen in de omgeving. Hiervoor zijn de Wilhelminasingel (noord- en zuidkant van het pleintje) en de Lage Barakken in beeld. Op deze plekken kunnen we in totaal ongeveer 140 fietsparkeerplaatsen maken. Dat is veel meer dan de 32 fietsparkeerplaatsen die er nu zijn. De deelfietsen van Arriva willen we verplaatsen naar een nieuwe plek aan de overkant van de Wilhelminasingel. De planning is dat de nieuwe fietsenstallingen er in januari 2024 komen.

Bekijk het plan

afbeelding van pleintje in wyck met huizen in achtergrond en bomen en fietsen

Planning

Op 26 september 2023 organiseerde Ondernemend Wyck een inloopbijeenkomst over hun conceptplan ‘Leefbaar Wyck’. Mensen uit de wijk en andere geïnteresseerden kregen informatie over de plannen en schetsen voor de nieuwe vergroende Percée en de nieuwe plekken voor fietsenstallingen en deelfietsen. 

De plannen zijn goedgekeurd door de ondernemers. We gaan dus nu aan de slag met de voorbereidingen voor de uitvoering.

We willen de fietsenstallingen in januari 2024 verplaatsen. De uitvoering van het groenplan staat gepland in het najaar van 2024/oktober 2024. Dat is na het terrasseizoen en tijdens het boomplantseizoen. Het vervangen van de bomen is een flinke klus waarbij ook de ondergrond wordt verbeterd. Het plein moet dan voor een groot deel op de schop. We combineren het vervangen van de bomen en het vergroenen van het plein om de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te houden.

afbeelding van pleintje in wyck met huizen in achtergrond en bomen en fietsen