Schoolstraten

In de Capucijnenstraat oefenden we in 2020 en 2021 met een schoolstraat. Bij een schoolstraat is de straat voor de ingang van de school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens breng- en haaltijden. Dit is 2 keer per dag ongeveer 30 minuten. De school in de Capucijnenstraat heeft aangegeven dat zij de afsluiting graag wil voortzetten. De gemeente deed eind vorig jaar daarom onderzoek naar het draagvlak in de buurt en bij de ouders. Op basis van die resultaten is in april 2022 een verkeersbesluit genomen. Sinds 2 september is de Capucijnenstraat weer een schoolstraat. Meer informatie over de proef vind je op deze pagina.

Over de proef

Bij het Montessori Kindcentrum Maastricht in de Capucijnenstraat is in 2020 en 2021 ervaring opgedaan met het tijdelijk afsluiten van de straat tijdens het brengen en halen van de kinderen. Deze tijdelijke schoolstraat kwam voort uit de coronamaatregelen. Door ruimtegebrek in en rond school konden ouders en kinderen zich tijdens breng- en haalmomenten niet houden aan de coronamaatregelen. De school heeft aangegeven dat zij de afsluiting graag wil voortzetten. Zij vinden dat de verkeersveiligheid voor de kinderen is toegenomen. Ook een aantal omwonenden was positief, maar niet iedereen was even blij met de tijdelijke afsluiting.  

Onderzoek en draagvlak

De gemeente heeft daarom een onderzoek uitgevoerd in november 2021. De gemeente wilde weten wat de ervaringen waren en of er voldoende draagvlak is om weer een schoolstraat in te voeren. Aan bewoners en ouders van de school werden vragen gesteld over hinder, voordelen, nadelen en het gevoel van verkeersveiligheid. 13 procent van de omwonenden heeft gereageerd en 74 procent van de ouders.

De resultaten

Samengevat laat het onderzoek de volgende resultaten zien.

  • Bijna alle ouders (91 procent) en de helft van de bewoners (52 procent) die hebben gereageerd, vinden dat de schoolstraat opnieuw moet worden ingevoerd, met 2 keer per dag een straatafsluiting.
  • Grootste voordeel is de toegenomen veiligheid voor de schoolkinderen. Dit vindt 96 procent van de ouders en 63 procent van de omwonenden.
  • 21 procent van de omwonenden en 1 procent van de ouders die hebben gereageerd, willen nooit meer een schoolstraat.
  • Omwonenden ervaren meer negatieve gevolgen dan ouders. Ze moeten verder weg parkeren, omrijden of kunnen niet naar of van huis wanneer ze willen.
  • De meeste omwonenden en ouders vinden dat de Capucijnenstraat veiliger is geworden met de straatafsluiting. Over de omliggende straten zijn de reacties van de omwonenden wisselend. Stilstaande of parkerende ouders belemmeren op sommige plekken de doorgang waardoor onoverzichtelijke situaties ontstaan. Ook worden de verkeersregels soms genegeerd. Ouders en omwonenden vinden de Grote Gracht een onveilige straat.
  • Ouders geven aan niet vaker te voet of met de fiets te komen als gevolg van de straatafsluiting.

  Bekijk alle resultaten

 • In het drukke centrum van Maastricht heeft een verkeersmaatregel in een straat bijna altijd gevolgen voor andere straten. Dat is bij de Capucijnenstraat ook zo. De gemeente vindt de verkeersveiligheid voor schoolkinderen zwaarder wegen dan de negatieve gevolgen van herinvoering van de schoolstraat in de omgeving. Tegelijkertijd doet de gemeente iets met de signalen van de omwonenden over de hinder en onveiligheid in omliggende straten.

Aanpassingen naar aanleiding van de resultaten

 • Vanaf de kant van de Statensingel was het voor fietsers onduidelijk waar de afsluiting van de schoolstraat begint. Daarom komt hier een tweede hek.
 • Het hek aan het begin van de Capucijnenstraat wordt dichter op het kruispunt met de Grote Gracht gezet en aangevuld met oranje pionnen. Hierdoor wordt nog duidelijker dat de Capucijnenstraat is afgesloten voor auto’s.
 • Er komt een stopverbod op de Grote Gracht. Ouders mogen hier dus niet meer stilstaan om hun kinderen uit de auto te laten.
 • In de Grote Gracht en Statenstraat worden borden met schoolzone (adviessnelheid 15 km/u) geplaatst zodat duidelijker wordt dat er een school in de buurt ligt.
 • Er komt een Kiss and Ride strook op de voormalige busbaan in het Lindenkruis. Dit is een plek in de buurt van de school waar ouders/verzorgers hun kinderen op een veilige manier kunnen afzetten en ophalen zonder verkeershinder te veroorzaken. De strook kan ook worden gebruikt als laad-en losstrook voor de buurt.

Over schoolstraten

Bij een schoolstraat is de straat voor de ingang van de school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens breng- en haaltijden. Dit is 2 keer per dag ongeveer 30 minuten. De afsluiting bestaat uit een hek met een bord en iemand die bij het hek staat. Dat hek kan opzij worden gezet. Bijvoorbeeld bij een noodgeval. Omwonenden en anderen kunnen de straat tijdelijk niet in- en uitrijden als de straat afgesloten is of moeten ergens anders parkeren.

afbeelding van straat die afgesloten is door een bord op straat schoolstraten

Verkeersveiliger

Ouders, kinderen en ook omwonenden kunnen zich onveilig voelen in het verkeer rondom de school. Dit komt vooral als er veel ouders hun kinderen halen en brengen. We willen de omgeving van de school verkeersveiliger maken. Zo geven we meer ruimte aan kinderen om op een veilige en prettige manier lopend of fietsend naar school te komen.

Een schoolstraat past binnen de doelen van de Omgevingsvisie Maastricht 2040 en het Actieplan Fietsen in Maastricht:

 • Kinderen moeten zelfstandig naar school kunnen gaan
 • Gezondere en veiligere buurten en openbare ruimte
 • Stimuleren van een gezonde leefstijl; stimuleren van lopen en fietsen naar de basisschool
 • Meer ruimte creëren voor lopen en fietsen
 • Veilig leren fietsen – kind met ouder.
logo van montessori school schoolstraten