Feiten & cijfers over Limmel

Vergelijk de cijfers van deze buurt met die van de stad. Op deze pagina vind je ook een overzicht van de beleidsstukken die van belang zijn voor de buurt.

Buurtpeiling

Iedere vier jaar organiseert de gemeente een stads- en buurtpeiling. Zo’n 40.000 huishoudens worden via een enquête bevraagd over hun stad en buurt. Vragen die worden gesteld zijn bijvoorbeeld: Bent u tevreden over het onderhoud van het groen; wat vindt u van uw woning; voelt u zich veilig in uw buurt; heeft u veel contacten met uw buren en bent u actief lid van een vereniging?

 

meer op Maastricht in Cijfers

LimmelMaastricht
Oppervlakte 132 hectare6.004 hectare
Aantal inwoners 2150122.400
Huishoudens met kinderen 28%22,9%
Koopwoningen 36%44,5%
 
Rapportcijfers over de buurt:
Voorzieningen 45,5
Veiligheid 55,2
Sfeer 55,6
Voelt zich zelden of nooit onveilig 37%51,1%

Beleidsstukken

Bewoners eensgezind over “verkeer en milieu”

Onderstaande brief van zeventien bewonersorganisaties, – stichtingen en -verenigingen aan de nieuwe gemeenteraad over Verkeer en Milieu laat eensgezindheid zien en doen voorstel om nauw betrokken te worden bij het beleid dienaangaande.

Aan de fracties van de gemeenteraad van Maastricht.

Namens ons burgers bent u de komende vier jaar het centrum van de politieke besluitvorming. U beslist de [...]

lees meer

Bekendmakingen en publicaties

‘Bekendmakingen’ zijn de officiële publicaties van de overheid, die van belang zijn voor de inwoners. De gemeente publiceert ze wekelijks. Alle bekendmakingen van de gemeente Maastricht staan bij elkaar op de gemeentelijke website op de pagina officiële bekendmakingen