Hans Moleman
TIM-verslaggever 28 maart 2021

Limmel heeft bijzondere ecoschool

Mondiaal Maastricht zet de komende weken mensen in de schijnwerper die zich extra inzetten voor de SDG´s, de duurzame doelen. Goal Getters, heten ze. De eerste is Anouk Willems van De Geluksvogel, een bijzondere school in Limmel.

Door Jennifer Timmermans

De Geluksvogel is een bijzondere school, dat zie je meteen. Er is een natuurplein waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Wanneer je het gebouw binnenloopt valt de lichtval direct op, elk atelier heeft glazen puien die veel licht binnenlaten. De ruimtes zijn niet ingericht zoals traditionele klaslokalen, maar met flexibel meubilair. Zo staan de tafels in halve cirkels. In het midden van de begane grond staat allerlei educatief speelgoed. Zelfs op het platte, groene dak kan er les zijn.

Ecoschool

Integraal Kind Centrum De Geluksvogel is een nieuwe ecoschool die in januari 2017 ontstond uit fusie van de locaties van het Spoor.

Directeur Anouk Willems: ‘De Geluksvogel is natuurlijk de allerleukste school van Maastricht en omstreken! Het is een integraal kind centrum, dus een basisschool en kinderopvang, maar ook met verschillende partners zoals Maastricht Sport, logopedie, ergotherapeuten en een brugfunctionaris.

Atelier

De Geluksvogel heeft voor vernieuwing gekozen. ´In plaats van gebonden aan een lokaal te zijn, wisselen de groepen van atelier en vakspecialist. Zo maken groep 1 en 2 gebruik van het middenplein, en steken groep 3 en 4 samen over. De ene groep gaat dan bijvoorbeeld naar het vakgebied rekenen en de ander naar taal. In de bovenbouw vindt een wisselwerking plaats tussen groepen 5 tot en met 8.´

Naast de hoofdvakken zijn er ook creatieve vakken zoals muziek en bewegingsonderwijs. De Geluksvogel gebruikt het International Primary Curriculum, dat aangepast is aan het Nederlandse onderwijssysteem. Zo wordt er met schoolthema’s gewerkt waar nagenoeg alle vakken én het gedeelte ecoschool betrokken kunnen worden (SDG#4). Dat gebeurt door samenwerking met bijvoorbeeld CNME, het Maastrichtse centrum voor milieu- en natuureducatie.

Spanningsveld

Hierin ligt wel een uitdaging. De kinderen komen uit Nazareth en Limmel, waar kinderen soms van thuis uit minder ondersteuning en stimulans krijgen. ´Wij proberen dat in het onderwijs te stoppen en bieden daarom een breed palet aan vakken aan. We willen creatieve vakken genoeg aan bod laten komen, maar de kinderen hebben ook veel moeite met hoofdvakken. Dat is iedere keer weer een spanningsveld.’

Zo probeert het team van De Geluksvogel te werken aan SDG#10, ongelijkheid verminderen, en SDG#1, geen armoede. Bijvoorbeeld door samenwerking met Mosa Lira scholen die soortgelijke leerlingen hebben. Er wordt periodiek vergaderd over subsidiemogelijkheden.

Lunchtrommel

‘Het is niet vanzelfsprekend dat ieder kind met een lunchtrommel naar school komt, of een winterjas heeft’, vertelt Anouk. De school heeft een brugfunctionaris die er verder kijkt naar oorzaken. ‘Misschien komt het probleem bij de moeder vandaan. Dan gaan we in overleg en kijken we hoe we de moeder verder kunnen helpen, om op die manier ook het kind in het onderwijs verder te helpen.’

Zo wordt veel aandacht besteed aan de gezondheid en het welzijn van de kinderen (SDG#3). ‘En eveneens het welzijn van mijn personeel. Met name in coronatijd is het belangrijk iedereen overeind te houden. Zo kunnen we, met oog voor de medewerker, de organisatie draaiende houden.’

Radar

De Geluksvogel werkt ook nauw samen met de buurt (SDG#17). Een van hun netwerkpartners is Radar. Zij hebben een dagactiviteitencentrum, waar de kinderen regelmatig naartoe gaan, of de kinderen van daar naar de Geluksvogel komen.

‘Zo leren de Geluksvogelkinderen dat lichamelijk of geestelijk beperkte mensen niet raar of vreemd zijn.’ Ook is er, in het kader van de ecoschool waarbij kinderen worden gestimuleerd om duurzaam te denken en te doen, samengewerkt met de hotelschool over het onderwerp hygiëne. Een ander schoolthema was afvalscheiding, wat je terugziet in de mooi beschilderde afvalbakken (SDG#13).

Wolder

Dit schooljaar maakt Anouk Willems de overstap naar kindcentrum Wolder en zal ze De Geluksvogel overdragen. ‘Mijn doel is om mijn kindje in goede handen over te dragen. Wat ik graag aan mijn opvolger wil meegeven is een van onze kernwaarden: behoud het stukje lef. Oké is niet goed genoeg, ga verder!´

Waar ligt de uitdaging voor Anouk bij kindcentrum Wolder? ‘De resultaten zijn er goed. Maar ik wil meer uit de kinderen halen. Ook op Wolder wil ik zoeken naar hun andere talenten´.

Dit is de bewerkte versie van een verhaal dat eerder verscheen op www.mondiaalmaastricht.nl

 Lees ook