Ger Starmans
Buurtreporter 14 september 2020

Leer bridgen in Heugem

Wilt u uw hersens in topconditie houden? Leer bridgen in Heugem!

De vereniging RKHSV in Heugem wil een open club zijn, die ook open staat voor kwetsbare mensen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. Hiervoor is de Stichting SMILE opgericht wat staat voor Sport, Meet, Integration, Lifestyle en Enjoy. Door het bevorderen van een gezonde(re) levensstijl en het verkleinen van de afstand tot de maatschappij en de arbeidsmarkt kan ‘positieve gezondheid’ ofwel ‘positive health’ gecreëerd worden.

Britt Beckers: “Voor de mensen die graag anderen willen ontmoeten zonder intensief te bewegen wordt er in oktober een bridge cursus georganiseerd. Bridgen is een activiteit waar mensen elkaar ontmoeten en waaruit vaak vriendschappen ontstaan en vaak wordt ingezet als middel om eenzaamheid tegen te gaan.”

Speciaal voor senioren
Wist u dat de Bridgebond een van de grootste sportbonden is van Nederland? Volgens het NIPO telt Nederland ongeveer 300.000 bridgers, van wie zo’n 100.000 zijn aangesloten bij de Bridgebond. In Maastricht spelen circa 2.000 mensen bridge. Maar liefst 95% van alle bridgers is 65+! Bridge is niet alleen een leuk spel, maar door een paar keer per week – ook vooraf en achteraf – contact te hebben met anderen ontstaat een sociaal netwerk en een sociaal vangnet.

Eén tegen eenzaamheid
Hierbij blijft het echter niet. Met het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. De BridgeBond vindt het in dat kader belangrijk dat in buurten bridgeprojecten worden gepromoot. Het is een goede manier om senioren zo veel mogelijk uit hun isolement te halen. In Maastricht wordt daarbij samenwerking gezocht met de ASM (Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht) als aanjager en de Stichting Smile als uitvoerder.

Wim Hoevenagel: Het interessante van het project in Heugem is, dat initiatieven van verschillende kanten bij elkaar komen, te weten Stichting SMILE, RKHSV, de Nederlandse Bridgebond district Zuid-Limburg en de Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht (ASM).

De invalshoek van de ASM hierbij is dat in het kader van het actieprogramma ‘Één tegen eenzaamheid’ de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder wil signaleren en doorbreken. Om senioren zo veel mogelijk uit hun isolement te halen, is het belangrijk dat met name in de buurten (bridge)projecten worden gepromoot.

De cursus
De Stichting SMILE organiseert in samenwerking met de Nederlandse BridgeBond een beginnerscursus Bridgen. U krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met deze uitdagende activiteit.

Wanneer
Vanaf 8 oktober elke donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 15.30 uur in de kantine van het Sportpark Heugem aan de Gronsvelderweg.

Kosten
€ 65,00 voor 8-10 lessen van 2½ uur.

Meer informatie www.smile043.nl
Aanmelden via info@smile043.nl

Corona
Vanaf maart 2020 kon niet meer fysiek worden gebridged. Met behulp van het programma “Stepbridge” konden al snel on line wedstrijden en clubcompetities worden georganiseerd. Vanwege het gemis van sociale contacten echter werd de roep om elkaar weer te ontmoeten steeds luider. Sinds kort is weer heel voorzichtig (met strikte inachtneming van de coronaregels) begonnen met spelen op locatie, waarbij de hoop op verdere versoepeling levend is.Lees ook