Kolumn – De strijd um 0 Euro

op 2 oktober 2018 door Paul Berben Buurtreporter

Wat noe daan? Strijje veur 0 Euro? Jao luij, dao is weer get gaonde in Mestreech. Boe in vreuger tijje nog noedgeld woort geslage NAO ‘ne strijd. Deenk aon de stuiverstökke nao ’t belèk vaan de Spanjole en aon beveurbeeld de 50 en 100 stuiverstökke oet de 18e ieuw, geslage oet gouwe kèlleke vaan de Sint Servaos die oeteindeligk zellever verguld bliekde. Allewijl doen veer dat aanders, noe make veer iers bieljètte en voere de strijd pas DENAO!

Wat is aon ’t henneke? Euze mies sentrale Mestreechteneer, Peter Aelmans vaan de kiosk op de aw brögk heet 21 September ’n Mestreechs eurobiljet op de merret gebrach. Dit bieljèt heet de weerde vaan 0 Euro. Euverbodig um te zegke is tot ’t netuurligk kómpleet onbetaolbaar is, allein al door ’t feit to t us sjoen Vriethof op ’t biljet steit! Sins de 21e is dit biljetsje daan ouch te koup in de kiosk veur 2,50. 0 Euro koupe veur 2,50???Jao luij, dee Peter is ‘ne slumme jong. In Fibberwarie al heet heer mèt de Hollandse baank geklasjeneerd en de bieljètsjes in ’n oplage vaan 500 genómmerde stöks aongevraog. Ze höbbe Peter ’n ontwerrep laote zien vaan ’t biljet veurstellende d’Artagnan op ’t plein vaan de universiteit… Dit in ’n roej/paorsige kleur. Peter begos hijj neet aon, ‘ne Fransoos veur de heilige tempel vaan de Hollandse studietoeris? Gein good idee!
Peter käörde ’t ontwerrep aof en de baank moos mèt get beters koume. Zoe gezag zoe gedoon; die jonges vaan de baank zien neet zoeméh oonder ’n möts te vaange, en knalde ’n nuij ontwerrep inein. Dit kier de aw brögk en eus stadshoes mét es agtergroond ’t Vriethof. Veur de variasie hadde ze dit in ’t greun gedoon.Iech maag barste es d’r neet nog ’n geelt tösse in heet gezete… Méh good, Peter voond ’t dit kier alleraordigs en käörde ’t good. De ganse boel woord gedrök op eg europepier mèt watermerrek, reagerend op ultraviolét leech en de ganse santemekerremes d’r op en d’r aon. De ganse tralala woort bijj Peter bezörreg en heer kos de luij goon oplie uhm… blijj goon make mét de nuij Mestreechter bieljètsjes. De Bélsje maak heer wies tot ’t 100 Euro bieljette zien en es koumend jaor nog get euver is perbeerd heer ze te sliete es nuij preuvenelappe! Sjiek Peter, good bezig!

 

Méh toen…
‘N gooj week denao stoont in Dagblad de Limburger obeins ’n artikelke euver ’n Mestreechs 0 Eurobieljèt, roed/paorsig, mét d’Artagnan, zoonder Hollands studietoeristetempelplein. Pardon? Peter zien sigrét veel vaan zien lip in ziene tog al te kawwe koffie… Heet eine ’t aofgekäörde ontwerrep get aongepas en knalt OUCH ’n nuij Mestreechs 0 Eurobieljèt op de merret! Die leuke jonges vaan de baank lache ’t helste, want die bökkeme (Jao dat ZIEN ‘t!) höbbe twie kiere hun tes gevuld! Jéh… de bis ’n bitsje baankier of de bis ’t neet netuurligk. Um nog méh te zwiege euver ’t feit tot de bestelling bijj lievering obins 5000 genómmerde bieljètte waore in plaots vaan de gevraogde 500. Liet miech aon monopoly deenke; “Een vergissing van de bank in uw nadeel” aoftikke s.v.p. Wie gezag, fijn jonges dee baankiers. De nómmers loupe veur wee ’t welt wete vaan 500 tot 5500.

Wat moote veer es kelleksjenäörs noe? ‘T ierste is dat vaan Peter, ’t twiede is veuresnog vaan de groete onbekinde. Tot Peter hijj ’t leste woord nog neet euver gesproke heet mage duudeligk zien. Méh oonderwijl kin iech miech fijn 2 nuij bieljètsjes in miene album sjuive. Ein sjoen greunt aon de väörkant, en ’t aander örreges agteraon. Méh mèt dit verhaol debijj zien ’t veur miech twie leuke ekstra’s in mien tog al oetpuilende kellèksie. Veur alle aander kellèksjenäörs; de biljetsjes zien te koup in de kiosk oppe aw brögk veur 2,50. Gaot uuch eint hoole en steun Peter in ziene strijd! Peter’s strijd um 0 Euro!