Kinderraad schooljaar 2022-2023

In de Maastrichtse kinderraad van schooljaar 2022-2023 zaten 12 leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen Scharn, Montessori, De Geluksvogel, Manjefiek, Het Mozaïek, El Habib, en Dynamiek. De kinderraad gaf over 3 onderwerpen advies aan de gemeente.

Leden kinderraad 2022-2023

De volgende kinderen zaten in de kinderraad van 2022-2023.

 • Kindcentrum Scharn: Joost de Goeij en Roos Boermans
 • Kindcentrum Montessori: Danii Merx en Teun Tinholt
 • IKC de Geluksvogel: Nikai Gubbels
 • Kindcentrum Manjefiek: Djelson Mathijsen
 • Basisschool Het Mozaïek: Laila el Abdeslami en Valentina Grotestam
 • Islamitische Basisschool El Habib: Amal Ucar en Erva Yildiz
 • Kindcentrum Dynamiek: Lander van den Bosch en Arwen Pechler

De selectiecommissie wees Joost de Goeij (Kindcentrum Scharn) aan als kinderburgemeester. Amal Ucar (Islamitische Basisschool El Habib) was loco-kinderburgemeester. 

Kinderraad 2022-2023

Adviezen

De kinderraad van 2022-2023 gaf advies aan de gemeente over de volgende 3 onderwerpen.

 • Geachte gemeenteraad sleden burgemeester en wethouders,

  Als kinderraad spraken we tijdens onze 1e vergadering over het door ons gekozen thema 'Meer/veiligere speeltuinen voor oudere kinderen’. We hebben onze wensen met elkaar besproken en de mogelijkheden bekeken. De opzichter van speeltuinen binnen de gemeente Maastricht, Jef Lameriks, heeft ons ons goed inzicht gegeven over onder andere de kosten. Ook hebben we tijdens onze vergadering besproken welk advies we college en gemeenteraad willen geven over dit thema.

  Ons advies over meer en veiligere speeltuinen voor oudere kinderen

  • Wij adviseren jullie om hele kleine speeltuinen met 1 of 2 toestellen (zoals wipkippen etc.) weg te halen en het geld dat beschikbaar komt door verkoop van deze toestellen te gebruiken om op andere centrale plekken grotere speeltuinen te maken. Met daarin o.a. klimrekken en speeltoestellen voor oudere kinderen (vanaf 8/9 jaar). Daarnaast adviseren wij om wel een aantal middelgrote speeltuinen te behouden om extreme drukte te voorkomen.
  • Om de speeltuinen veiliger te maken gaat onze voorkeur uit naar zachte ondergronden zoals gras en/of zand. Ook zou er denkend aan de veiligheid, goed gekeken moeten worden naar de ligging van alle speeltuinen in Maastricht. Maar wij adviseren vooral om buurtbewoners een verantwoordelijkheid te geven om bij de speeltuinen een oogje in het zeil te houden. De buurtbewoners kunnen overtreders aanspreken en de gemeente Maastricht hierover informeren.
  • Wij adviseren verder om een bord te laten maken met gedragsregels, waaraan iedere gebruiker van de speeltuin zich dient te houden. Zo hebben buurtbewoners een steuntje in de rug om overtreders aan te spreken. Het bord kan in 1e instantie in 1 of 2 speeltuinen geplaatst worden. Vervolgens kan de gemeente de optie bieden aan inwoners van Maastricht om het verkeersbord tegen betaling aan te vragen voor speeltuin(en) in hun buurt.
  • Wij als kinderraad nemen de taak op ons om samen met onze klas een verkeersbord te ontwerpen met maximaal 5 regels erop. Door onze klas erbij te betrekken wordt het ontwerp breder gedragen onder de kinderen in Maastricht. Nadat ieder lid van de kinderraad een ontwerp met de klas heeft gemaakt, komen we een extra keer samen om alle 12 ontwerpen te bespreken en samen te voegen tot één verkeersbord. Dat verkeersbord zouden we graag laten plaatsen in 1 of 2 speeltuinen in de stad. Ons lijkt speeltuin Fort Willem aan de Kastanjelaan 50 een goede plek om te starten. Daarnaast zijn er nog veel andere plekken die in aanmerking komen zoals: kinderboerderij Daalhoeve, Bosscherveld, Skatepark de Maas, speeltuin St Pieter, bij scholen, of bij andere drukbezochte speeltuinen in Maastricht.

  We zijn benieuwd wat u van ons advies vindt en wat u ermee gaat doen.

  Met vriendelijke groet,

  Kinderraad en kinderburgemeester van de gemeente Maastricht

 • Geachte gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders,

  In april hebben we met de kinderraad gesproken over het thema 'De cadeautjesbank’. Er zijn steeds meer gezinnen die extra uitgaven niet meer kunnen betalen. Kinderen schamen zich hier vaak voor. Wij hebben daarom de cadeautjesbank bedacht voor kinderen die uitgenodigd zijn op een verjaardagsfeestje maar waarvan de ouders/verzorgers geen geld hebben om een cadeautje te kopen voor de jarige.

  Ons advies over de cadeautjesbank

  Ons voorstel is om een cadeautjesbank te openen bij de voedselbank aan het Terra Cottaplein. Omdat de cadeautjesbank aan de voedselbank is gekoppeld, zijn er geen extra kosten en vrijwilligers nodig voor de opstart. Mensen die gebruik maken van de voedselbank kunnen op naam en datum een stempelkaart (met watermerk) krijg. Met de stempelkaart kunnen zij 15 keer per jaar een cadeautje halen om aan zijn/haar kind mee te geven als cadeau naar een kinderfeestje.

  Iedereen kan cadeautjes en inpakpapier doneren. We zouden hiervoor aandacht kunnen vragen door het maken van posters en flyers. Die we kunnen verspreiden bij diverse plekken in de stad, op scholen etc. Ook kan de gemeente op hun social mediakanalen aandacht vragen voor de cadeautjesbank. Daarnaast zou het mooi zijn als de gemeente een eerste donatie kan doen in de vorm van cadeautjes en/of inpakpapier. Dit om te laten zien dat de gemeente gezinnen wil ondersteunen die het minder breed hebben.

  Wij als kinderraad willen natuurlijk ook graag bijdragen aan de cadeautjesbank en laten zien dat wij gezinnen in Maastricht willen steunen die het minder breed hebben. Wij kunnen daarom speelgoedwinkels vragen om cadeautjes te sponsoren. Ook zouden we graag aanwezig zijn bij de opening van de cadeautjesbank, ook al zijn wij dan geen kinderraadsleden meer. We kunnen dan als kinderraad 2022-2023 helpen en de eerste cadeautjes inpakken. Ook kunnen wij speelgoedwinkels vragen om cadeautjes te sponsoren.

  We zijn benieuwd wat u van ons advies vindt.

  Met vriendelijke groet,

  Kinderraad en kinderburgemeester van de gemeente Maastricht

 • Geachte gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders,

  Dit schooljaar gingen wij, de kinderraad, met 3 thema’s aan de slag. Als laatste thema spraken we over 'Minder plastic in winkels etc.'. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat het milieu flink vervuild is door o.a. plastic verpakkingen. Milieuvervuiling is slecht voor de natuur, dieren en op den duur ook voor de mens. Wij vinden daarom dat er minder plastic in winkels moet komen, waardoor er ook minder plastic in de natuur terecht kan komen.

  Ons advies over minder plastic in winkels

  Wij adviseren de gemeente om een brief te sturen naar alle winkeliers in Maastricht over het verminderen van plastic in winkels In de brief kunnen meerdere adviezen worden gegeven, waaronder:

  • Het vervangen van de plastic zakjes bij het groente/fruit door herbruikbare zakjes.
  • Het neerzetten van een bord met daarop ‘Denk aan het meenemen van je eigen boodschappentas.’
  • Het stimuleren om plastic zakken bij de kassa weg te halen. Je kunt dan alleen een plastic tas krijgen als je er een vraagt.
  • Het vervangen van het plastic door een 6-pack met blikjes door bio plastic. Niet alle plastic verpakkingen zijn noodzakelijk.

  Om inwoners van Maastricht bewuster te maken van zwerfaval zou de gemeente meer aandacht hieraan kunnen besteden via de social mediakanalen. Bijvoorbeeld door te laten zien wat het plastic veroorzaakt in de natuur, bij dieren etc.

  Verder zouden wij zelf een boete van 75 euro uit laten delen door Handhaving als iemand betrapt wordt bij het gooien van afval op straat. Zo worden de inwoners van Maastricht bewuster ervan om alle afval in de daarvoor bestemde prullenbakken te gooien.

  Ook zijn de Maas clean-up, de afval challenge met scholen en het opruimen met De Beestenbende goede initiatie ven die zeker jaarlijks voortgezet dienen te worden. Vanuit de kinderraad daarom de oproep om hier allemaal aan mee te doen.

  Als laatste optie adviseren we om plastic te scheiden en dit huis aan huis te laten ophalen door de RD4 en/of gemeente. Ook zouden er separate inleverpunten kunnen komen waarbij je plastic kunt inleveren. Je krijgt dan een kleine vergoeding, afhankelijk van het gewicht van jouw zak plastic. Net zoals statiegeld op flesjes en blikjes.

  We zijn benieuwd wat u van ons advies vindt en wat u ermee gaat doen.

  Met vriendelijke groet,

  Kinderraad en kinderburgemeester van de gemeente Maastricht

Afscheid van de kinderraad

Woensdagmiddag 12 juli nam de kinderraad van 2022-2023 afscheid. In speeltuin Fort Willem presenteerden de kinderen hun 3 adviezen. Ook maakten ze een speciaal, zelfgemaakt bord bekend. Dit bord hoorde bij hun advies ‘Meer en veiligere speeltuinen voor oudere kinderen’.

Zie ook

Kinderraad 2022-2023 presenteert laatste adviezen tijdens afscheid | Gemeente Maastricht Maastrichtse kinderraad neemt afscheid met laatste adviezen:... | De Limburger Kinderraad neemt afscheid met laatste advies | RTV Maastricht