Kinderraad schooljaar 2021-2022

In de Maastrichtse kinderraad van schooljaar 2021-2022 zaten 12 leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen Scharn, Aloysius, De Regenboog, Manjefiek, El Habib, John F. Kennedy en Suringar. De kinderraad gaf over 3 onderwerpen advies aan de gemeente. 

Leden

De volgende kinderen zaten in de kinderraad van 2021-2022.

 • Kindcentrum Scharn: Diederik den Hartog en Yinthe Schrijnemaekers
 • Kindcentrum Aloysius: Nora Hunter en Stan van Beek
 • OBS De Regenboog: Sienna Debey en Elena de Melis
 • Kindcentrum Manjefiek: Sterre van den Boorn
 • Islamitische Basisschool El Habib: Amira Abdellaou en Maimouna Barry
 • Basisschool John F. Kennedy: Charlie Grislo en Lieke Memel
 • Suringarschool: Kiki Hensgens

De selectiecommissie wees Nora Hunter (Kindcentrum Aloysius) aan als kinderburgemeester.

kinderen die staan op trappen in Stadhuis kinderraad kinderburgemeester 2021 2022

Adviezen

De kinderraad van 2021-2022 gaf advies aan de gemeente over de volgende 3 onderwerpen.

 • Beste burgemeester en wethouders,

  Als kinderraad hebben we 2 vergaderingen gehouden over het door ons gekozen thema met ontbijt naar school gaan’. We hebben 1 vergadering gebruikt om te onderzoeken wat er aan de hand is, wat doet de gemeente nu en wat kunnen anderen betekenen? Ook in Maastricht gaan sommige kinderen zonder ontbijt naar school en dat vinden we niet goed. Tijdens de 2e vergadering hebben we onze plannen besproken om jullie een goed advies te kunnen geven.

  Advies kinderraad

  • De kinderraad van de gemeente Maastricht adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht om een campagne te maken voor alle basisscholen in Maastricht om het thema bij kinderen, ouders en scholen onder de aandacht te brengen. Wij stellen voor om namens de kinderraad een poster en folder campagne te maken. Deze materialen kunnen de basisscholen zelf opgangen en aan kinderen meegeven om de ouders van de kinderen te informeren over het belang van ontbijten voordat je naar school gaat.
  • Omdat armoede een belangrijke oorzaak is waardoor kinderen zonder ontbijt naar school gaan adviseren we de gemeente Maastricht in de folder te zetten waar ouders terecht kunnen als ze geen ontbijt kunnen betalen. We adviseren u om contact op te nemen met de stichting nationaal jeugd ontbijt. Zij bezorgen gratis, een jaar lang en anoniem, ontbijt bij gezinnen die dat niet kunnen betalen. www.nationaaljeugdonbijt. Het Nationaal Jeugd Ontbijt levert wekelijks een ontbijttas met zeven gezonde ontbijtjes bij kinderen die zonder ontbijt aan hun dag beginnen omdat de ouders dat niet kunnen betalen thuis, gratis én in anonimiteit; en dat gedurende 52 weken per jaar. Let wel: meld uw kind alleen aan als u echt het ontbijt van uw kind niet kunt betalen. Voorkom a.u.b. aanmeldingen uit gemak of andere reden. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
  • Wij adviseren u om het materiaal niet als gemeente Maastricht te maken en te versturen maar namens de kinderburgemeester en kinderraad van de gemeente Maastricht.
  • Titelvoorstel van de campagne ‘ontbijtje smeren beter leren’. We zijn benieuwd wat u van ons idee vindt en wat u ermee gaat doen.

  Met vriendelijke groet,

  De kinderraad en kinderburgemeester van Maastricht

 • Beste college,

  Als kinderraad zijn we in mei bij elkaar gekomen om te vergaderen over het door ons gekozen thema 'zwerfafval’. Eerst hebben met elkaar bekeken waarom zwerfafval een probleem is. We hebben ook besproken wat er in Maastricht al wordt gedaan om zwerfafval te verminderen. Verder hebben we allemaal ideeën verzameld wat je tegen zwerfafval zou kunnen doen. We hebben daarna met elkaar gepraat over deze ideeën en ook over wat kinderen kunnen doen tegen zwerfafval.

  Advies kinderraad

  De kinderraad van de gemeente Maastricht adviseert de gemeente Maastricht om samen met de basisscholen in Maastricht ieder jaar aandacht te besteden aan zwerfafval en hoe dit te voorkomen. We denken dat het goed is als de kinderen die in groep 5 zitten een les krijgen over zwerfafval en waarom het belangrijk is dat we er allemaal voor zorgen dat er zo weinig als mogelijk zwerfafval ontstaat. Zij zijn oud genoeg om te snappen hoe belangrijk het is.

  Om op een leuke manier ieder jaar aandacht te besteden aan zwerfafval stellen we verder voor om als gemeente alle basisscholen te vragen of de scholen jaarlijks willen meedoen aan een challenge 'Wie wint de gouden afval bak'. In deze wedstrijd doen de groepen 5, 6, 7 en 8 mee en proberen die dag zoveel als mogelijk zwerfafval in de buurt (van de school) te verzamelen. Wij denken dat dit goed is omdat op die manier ook kinderen in de groepen 6, 7 en 8 nog een keer aan de les denken die ze hebben gehad. Hoe vaker je iets hoort, hoe beter je het kunt onthouden!

  De school die het meeste afval heeft verzameld, wint de beker en mag deze beker een jaar houden. Om te helpen hebben wij deze beker alvast gemaakt. Het is een afvalbak waar we onze namen op hebben gezet. Het zou leuk zijn als de burgemeester ook haar naam op de beker zou zetten. We hopen dat u ons advies overneemt.

  Met vriendelijke groet,

  De kinderraad en kinderburgemeester van Maastricht

  Kinderraad zwerfafval 2021
 • Beste college,

  In juni hebben we in de kinderraad gepraat over het thema 'zwemmen in open water'. Nu het buiten steeds warmer wordt, willen mensen en kinderen graag in water zwemmen en spelen. Zeker als je dat in meertjes en rivieren doet kan dat gevaarlijk zijn.

  De kinderen hebben onderzocht waar je in Maastricht in open water kunt zwemmen en ook besproken wat er allemaal zou kunnen gebeuren als je niet oplet of niet weet hoe gevaarlijk dat kan zijn.

  Ook hebben de kinderen met elkaar gepraat over wie er allemaal verantwoordelijk is voor de veiligheid. Het beste zou zijn als alle mensen voordat ze het water in gaan, zouden weten hoe je het beste veilig blijft.

  Advies kinderraad

  De kinderraad van de gemeente Maastricht adviseert de gemeente Maastricht voorafgaand aan het warme weer aandacht te besteden aan veiligheid rondom open water. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar internetsites waarop hierover informatie is te vinden.

  Ook zou het goed zijn als er in Maastricht zwemlessen worden gegeven die je leren hoe je veilig er in open water kunt zwemmen en wat je kunt doen als je toch in de problemen komt. Kinderen en andere mensen die in open water willen gaan zwemmen, kunnen die lessen dan gaan volgen. Ze leren zo beter wat ze wel en wat niet moeten doen.

  Als laatste is de kinderraad van mening ook omdat regels vaak minder goed werken dan adviezen dat op plaatsen in Maastricht waar in open water kan worden gezwommen borden kunnen worden neergezet waarop veiligheidstips worden gegeven aan de mensen die het water in willen gaan.

  We hopen dat u ons advies overneemt.

  Met vriendelijke groet,

  De kinderraad en kinderburgemeester van Maastricht