Maastricht Sport
13 november 2019

Kindcentrum De Vlinderboom over Basisschool in beweging

Met als doel langdurig sporten te stimuleren, focust Maastricht Sport zich met langlopende programma’s en activiteiten op de leerlingen van Maastrichtse (basis)scholen.

“Er zit nu veel meer structuur in het bewegen. Voorheen was er ook beweging, maar dit berustte vooral op toevallige interesses van leerkrachten en/of ouders.”

‘Basisschool in beweging’ is een langlopend programma voor basisschoolleerlingen waarbij, op basis van de wensen en behoeftes van de school, een programma op maat wordt samengesteld.
Kindcentrum de Vlinderboom in Heer is zo’n ‘Basisschool in beweging’. Directeur Jan Slangen vertelt over de ontwikkelingen rondom het Basisschool in beweging programma op zijn school.

Belang van bewegen
De Vlinderboom onderkent al zo lang ze bestaat (2011) het belang van bewegen op school. Directeur Jan Slangen: “We hebben alleen leerkrachten met een gymbevoegdheid, hebben een mooi sportveld aangelegd om bewegen te stimuleren en maken veelvuldig gebruik van ‘energizers’. Dat zijn beweegmomenten tussen de lessen door, dit kunnen dansjes of oefeningen met behulp van het Smartboard zijn. Ook de speeltoestellen nodigen altijd uit om te bewegen. Daarnaast adviseren we ouders om gezonde voeding mee te geven.” Met de komst van de vakleerkracht sport heeft de school een volgende stap gezet. Naast de beweeglessen is ook het naschoolse aanbod sterk verbeterd. Slangen: “Ook bij de TSO en de BSO wordt nu sport en spel ingezet.”

Beweegbaar meubilair
Sinds begin dit jaar heeft De Vlinderboom nieuw meubilair waarbij kinderen de keuze hebben om zittend of staand te leren. “De tafels zijn makkelijk in hoogte verstelbaar en de bijbehorende stoelen zijn zelfs totaal verstelbaar. Een dure investering, een set kost namelijk drie keer zoveel als een reguliere set. Omdat we ervan overtuigd zijn dat bewegen zo essentieel is, hebben we besloten het oude meubilair radicaal uit de school te verbannen,” vult Jan aan. Voor de leerlingen van De Vlinderboom is het inmiddels een gewoonte geworden om staand te leren.

Merkbare meerwaarde van bewegen
Inmiddels is er een merkbare meerwaarde van bewegen op school. Afgelopen juni kreeg De Vlinderboom zelfs het vignet ‘Gezonde School’ op gebied van sporten en bewegen. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Binnen het thema ‘sport en bewegen’ moet er door de school een actieve leefstijl onder de kinderen worden gestimuleerd.  Slangen: “Er zit nu veel meer structuur in het bewegen. Dit in tegenstelling tot hoe het was. Voorheen was er ook veel beweging, maar dit berustte ten dele op toevallige interesses van leerkrachten en/of ouders.”

Beweegplannen voor de toekomst
De school blijft zich verder ontwikkelen als ‘Basisschool in beweging’. Slangen: “Omdat we ons zorgen maken over de ontwikkeling van de motorische vaardigheden van de kinderen, zijn we vorige week gestart met het aanbieden van een kinderfysiotherapeut op school. Zo verlagen we de drempel voor ouders om gebruik te maken van de diensten van zo’n fysiotherapeut. De uitdaging is om dit zo uit te breiden dat de kinderfysiotherapeut ook daadwerkelijk een hele ochtend en/of middag cliënten heeft. Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen met Maastricht Sport, schoolarts en natuurlijk de leerkrachten en ouders.”

 Lees ook