Jenneke van Genechten
TIM-verslaggever 10 maart 2021

Jongerenmaatjes Humanitas helpen jongeren hun weg te vinden

Als je jong bent, dan is het leven soms ingewikkeld. Je studie of je baantje vraagt veel van je, je band met je ouders verandert, je moet leren omgaan met geld en relaties en je omgeving verwacht steeds meer zelfstandigheid van je. Hoe fijn is het dan als je op iemand terug kunt vallen in deze turbulente levensfase? De Jongerenmaatjes van Humanitas staan klaar om jongeren het nodige steuntje in de rug te geven.

Al drie jaar vervult Bonnita Leisberger (30) met plezier de rol van projectcoördinator op het Humanitaskantoor in Heugemerveld. Zij koppelt Jongerenmaatjes aan jongeren en begeleidt hen in het contact. “Een Jongerenmaatje is een vrijwilliger, die op een gelijkwaardige manier sociale en praktische ondersteuning biedt aan een jongere. Enerzijds gaat het om leuke activiteiten ondernemen, een luisterend oor bieden, vragen beantwoorden en meedenken. Anderzijds sluit het Jongerenmaatje aan bij de behoefte van de jongere. Ze kunnen bijvoorbeeld samen een nieuwe hobby ontdekken, op zoek gaan naar sociale contacten of oefenen met telefoongesprekken.” Jongeren van 15 tot 23 in Maastricht en de omringende dorpen kunnen een beroep doen op een Jongerenmaatje. “Belangrijk is wel dat de jongeren vrijwillig meedoen. Ook verwachten we een bepaalde mate van communicatieve vaardigheden.”

En familie en vrienden dan?

Bonnita geeft volmondig toe dat zij op die leeftijd ook weleens behoefte heeft gehad aan een Jongerenmaatje. “Vanaf mijn zestiende was ik zoekende, maar ik heb gelukkig altijd een sociaal netwerk gehad: onvoorwaardelijke liefde van mijn ouders en vriendinnen. Door dit werk besef ik hoe waardevol dit is.” Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat iedere jongere automatisch op familie, vrienden of studiegenoten terug kan vallen. Te veel jongeren leven sociaal geïsoleerd. “Bovendien gaat het niet alleen om de omvang van je sociale netwerk, maar ook om de kwaliteit ervan,” vult Bonnita aan. “Het kan ook zo zijn dat je bestaande contacten je niet kunnen steunen. Denk aan ouders met bepaalde problematieken of een taalbarrière door migratie.”

“Een Jongerenmaatje vertelt de ander niet wat hij moet doen, maar laat de jongere zelf bedenken wat wijs is”

Geen nieuw probleem

Jarenlang leek gebrek aan verbondenheid en de behoefte aan iemand om op terug te vallen vooral te spelen bij ouderen. Pas nu, tijdens de coronacrisis, krijgt het probleem onder jongeren meer aandacht. Toch denkt Bonnita dat het al veel langer speelt. “Er zijn jongeren die voor de coronasituatie al in isolatie leefde. Voor hen is er eigenlijk niets veranderd. Helaas is er ook een groep die nu pas echt heeft gemerkt hoe alleen ze zijn. Wat blijft er over als je niet naar school, bijbaantje of sportclub kunt gaan? Dan ben je aangewezen op de mensen die dicht bij je staan, maar dan moeten die er wel zijn…”

Vertrouwen in eigen kunnen

Veel van de Jongerenmaatjes weten waar jongeren mee zitten: zij hebben de behoefte aan een maatje zelf ook gevoeld. De motivatie om zich aan te melden is veelal het streven om iets voor een ander te kunnen betekenen. “Als je een Jongerenmaatje wilt worden, dan is het essentieel dat je het oprecht leuk vindt om er voor een ander te zijn,” stelt Bonnita. “Het ligt aan de jongere welke eigenschappen er verder goed bij passen, al zijn inlevingsvermogen en betrouwbaarheid altijd belangrijk.” Ook goed om te weten: een Jongerenmaatje lost geen problemen op. “Het Jongerenmaatje ondersteunt de jongere om zélf oplossingen voor problemen te zoeken. Het maatje vertelt de ander niet wat hij moet doen, maar laat hem zelf bedenken wat wijs is. Daarbij is het van belang dat het Jongerenmaatje de focus legt op wat goed gaat om de jongere vertrouwen te geven in eigen kunnen.”Lees ook