Vroeger in Jekerkwartier

Deze oude centrumbuurt heeft niet alleen zijn naam aan de rivier de Jeker te danken, ook het stratenplan en de bouwblokken zijn erop gebaseerd.

Het noordelijke deel van de buurt is het oudste: rond 1200 werd hier een stenen stadswal gebouwd. De Orde der Franciscanen stichtten in het Jekerkwartier de eerste twee kerken en kloosters, de eerste aan de Sint-Pieterstraat en de tweede aan de Mindebroedersweg. In de Middeleeuwen maakte het stomende water de buurt een aantrekkelijk plek voor leerlooiers. In eerste instantie vestigden zij zich buiten de stadsmuur vanwege de stankoverlast. Maar het leerlooiersgilde floreerde en met de bouw van de tweede stadsmuur in 1350 werd het gebied van de leerlooiers bij de stad gevoegd.

Jekerkwartier, Maastricht 2015
Jekerkwartier, Maastricht 2015

In de tijd dat Maastricht een vesting- en garnizoensstad was, beschermde de Jeker de stad tegen aanvallers van buitenaf. Terwijl bewoners binnen de muren de krachtige stroom gebruikten voor het laten draaien van de molens. Na de opheffing van de vesting Maastricht werd een derde deel toegevoegd aan de buurt, een deel van de Lage Fronten. Hier verschenen begin 20ste eeuw villa’s, een stadspark en een kazerneterrein.

Inwoners over vroeger

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in