Jaarverslag Wijkaanpak 2014

op 1 april 2015 door bicmultimedia

Lees wat we samen hebben bereikt in 2014!
Het Jaarverslag Wijkaanpak 2014 (hieronder bij ‘downloads’) laat je zien wat er binnen de Wijkaanpak is bereikt in 2014. Wat er in de Maastrichtse wijken allemaal is georganiseerd, gebouwd, gesloopt en gerenoveerd, binnen de afspraken die de gemeente en coporaties met elkaar hebben gemaakt. Ook staat erin te lezen hoe deze partijen vanaf nu gaan samenwerken. Meer informatie daarover is ook te vinden in het artikel “Hernieuwde samenwerking: werken aan een thuis voor iedereen”, ook op deze site.

Grootste verandering?
Via het nieuwe spoor Wonen en Wijken wordt verder gewerkt aan de ontwikkelingen die in het kader van de Wijkaanpak in gang zijn gezet. De wijkaanpak beperkte zich tot 18 buurten (op A-, B- en C-niveau) en richtte zich op zeven thema’s. Wonen en Wijken strekt zich met vijf andere thema’s uit over de hele stad.

Downloads