Vroeger in Itteren

De eerste vermelding van het toenmalige dorpje Itteren stamt al uit 1041. Dat het grondgebied nog langer geleden bewoond gebied was bewijzen het aardewerk, de vuurstenen werktuigen en de sieraden uit de Romeinse tijd die gevonden zijn.

Net als het nabijgelegen Borgharen heeft Itteren te kampen gehad met de gevolgen van de overstroming van de Maas, voor het laatst in 1995. Sinds 2008 maakt Itteren onderdeel uit van het Grensmaasproject, dat onder andere tot doel heeft de wateroverlast van de Maas te beperken en het aanwezige landbouwgebied om te vormen tot natuurgebied.

Itteren, Maastricht 2015
Itteren, Maastricht 2015

Voordat het project van start ging, vond er een archeologische opgraving plaats waarbij relikwieën uit de periode 250-150 v. Chr. werden gevonden.

Het dorp Itteren was in het bezit van belangrijke buitengoederen, rijke akkers weilanden en een aantal rijksmonumenten zoals kasteel Meessenhoven, kasteelhoeve Hartelstein, de heksenboerderij Wiegershof en de Sint-Martinuskerk. Itteren werd in 1970 door de gemeente Maastricht als buurt geannexeerd, terwijl de plaats toch op een aantal kilometers van de stad ligt.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in