Vroeger in Heugem

Het voormalige dorp Heugem maakte van oudsher deel uit van de Heerlijkheid Gronsveld. Bijzonder is dat Heugem al in de 15e eeuw een eigen schepen- of rechtbank had, genaamd de Courdelle Warde.

Daarnaast vormde het een afzonderlijke parochie met een eigen kerk. Ondanks het feit dat Heugem in 1920 door annexatie bij Maastricht werd gevoegd is het tot laat in de jaren tachtig een typisch dorp gebleven met een sterk agrarisch karakter en een oude dorpskern die nog deels intact is. De weilanden zijn inmiddels grotendeels verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor stadsuitbreiding. De dorpse uitstraling komt naar voren in het rijke verenigingsleven dat Heugem heeft zoals de harmonie Sint Michaël en een voetbalvereniging.

Heugemerveld, Maastricht 2015
Heugemerveld, Maastricht 2015

Tot ver in de vorige eeuw stonden de akkers en weilanden in en rond Heugem bij hoog water elk jaar blank. . Bij een hoge waterstand van de Maas, stroomde een deel van het water af. Dat leidde tot wateroverlast in Heugem en Wyck. Heugem kent een aantal bezienswaardigheden, waaronder Huis Hoogenweerth, een landhuis gelegen ten zuiden van de buurt. Dit in geel en grijs geschilderde gebouw heeft een aantal neorenaissance en neoclassicistische elementen.

Inwoners over vroeger

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in