Karin Somers
TIM-verslaggever 28 november 2019

Het sociaal team: voor zorgen, vragen of een idee voor je wijk

Ze zijn in heel Maastricht te vinden: de sociale teams. Een groep medewerkers van zorg- en welzijnsinstanties van verschillende disciplines. Je kunt bij ze terecht voor allerhande vragen. Als je bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit, of je je bijvoorbeeld zorgen maakt over een eenzame buurvrouw of als je vragen hebt over de opvoeding van je kind. Maar ook als je vrijwilligerswerk zoekt of een nieuw idee hebt voor je buurt. “Doordat we zelf in de wijk zitten, weten we wat er speelt en waar mensen terecht kunnen.” In gesprek met twee leden van het sociaal team Limmel-Nazareth.

Van toen naar nu

“Het idee van een sociaal team begon ruim drie jaar geleden in Limmel-Nazareth”, vertelt Mischa Deusings, medewerker sociaal team en coach positieve gezondheid. Daarover later meer. “De belangrijkste taak is preventie, het voorkómen van problemen. Dat doen we door zo vroeg mogelijk kwesties te signaleren. Dichtbij, in je eigen buurt en bij mensen die je regelmatig in je wijk ziet.”

Enthousiasme in Limmel en Nazareth

Na een moeizame start werd het eerste sociaal team Malpertuis-Caberg een succes en  er werden nog zes teams opgezet in Maastricht. Rond dezelfde tijd werkte Maartje Mettrop-Vos als vrijwilliger in Limmel-Nazareth. “Daar wilden we ook graag een Sociaal Team starten, maar we waren helaas geen onderdeel van de pilot. Tijdens een buurtbijeenkomst waren bewoners en beroepskrachten echter heel enthousiast over het idee.” Stichting Bureninitiatief Limmel-Nazareth, waar Maartje destijds voorzitter was, ging in gesprek met de beroepskrachten. Ze bood haar pand aan als locatie voor het niet-officiële sociale team. De gemeente pikte dit initiatief op en besloot in 2016 Limmel/Nazareth een officieel team te maken.

“Ons uitgangspunt is dat we praten met de mensen en niet over de mensen.”

Praten met mensen, niet over ze

Bij een Sociaal Team zitten bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, een deskundige medewerker van Trajekt, MEE en de GGZ. Maar ook ervaringsdeskundigen. “Mensen die zelf weten hoe het is om verslavingsgevoelig of psychisch kwetsbaar te zijn. Ons uitgangspunt is dat we praten ‘met’ de mensen en niet ‘over’ ze. De ervaringsdeskundigen wijzen ons hier geregeld op”, vertelt Mischa. “Zo maken ze ons bewust van de blinde vlek die je soms als hulpverlener hebt.”

De taal van de buurt

Maar aan de Kasteel Schaloenstraat gebeurt meer. “Er is een weggeefwinkel en een koffiehoekje waar mensen gezellig samenkomen en verhalen delen. Ze groeien echt uit hun voegen, zo druk wordt het bezocht”, vertelt Maartje enthousiast. “Vrijwilligers uit de wijk houden de boel draaiende. Waar sommige beroepskrachten misschien schrikken van een agressieve reactie, zegt een van de medewerkers die al lang in de wijk werkt gewoon ‘Kom jong, ga even zitten. Dan zet ik een kop koffie voor je’. En dat helpt!” Omdat het Sociaal Team op dezelfde locatie zit, kennen mensen de gezichten van de medewerkers. Als iemand tijdens de koffiemiddag een vraag heeft of met een probleem zit, dan zegt al gauw iemand: ‘loop even bij haar binnen. Zij of hij kan je helpen’.” Mischa vult aan: “Wat we dan nietdoen, is problemen oplossen. We ondersteunen ze om weer zelf de regie te nemen.”

De Blauwe Zorg beweging

Eigen regie is een belangrijk onderdeel van het begrip positieve gezondheid. Kunnen omgaan met de uitdagingen in het leven is Iets dat bij het Sociaal Team hoog in het vaandel staat. Er wordt aandacht besteed aan een betekenisvol leven en de dingen die er wel zijn, in plaats van alleen te kijken naar de ziekte of probleem en alles wat er niet is. “Dit past perfect binnen de beweging die de Blauwe Zorg heet. Daarbij gaan we uit van de juiste zorg op de juiste plek en doen wat nodig is. Precies wat we met het Sociaal Team doen”, legt Mischa uit. “Onze droom is doorgroeien naar een Sociaal Team Plus waarbij we volledig vanuit de wijk werken. Zo zien de buurtbewoners steeds dezelfde gezichten en weten ze precies waar ze terecht kunnen. We denken dat dit enorm kan schelen in de kosten.”

Positieve gezondheid

Tijdens het interview ligt de eerste editie van de Gezonde Gazet voor ons. Een idee van Maartje. “Ik wil het gedachtegoed van positieve gezondheid verspreiden en mensen inspireren.” In de vrolijke krant staan interviews, tips over mindfulness en tuinieren, een strip en een gezond recept. “Het heeft al effect!” lacht Maartje. “We hebben er weer een aanmelding bij voor de wandelgroep.”

Meer lezen over de sociale teams? Kijk op hun website.

 Lees ook