Stephan Van Appeven
TIM-verslaggever 1 maart 2021

Het gevraagde en ongevraagde advies van de Commissie Integratie en Mondialisering

Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders: de leden van CIMM, oftewel de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht. Het gaat dan altijd over kwesties die diversiteit en inclusie binnen de stadsgrenzen moet bevorderen. Dit is ook meteen de doelstelling van de commissie.

Ze komen zo’n tien keer per jaar samen: de elf leden van CIMM. In tijden van corona wordt er louter digitaal overlegd. Onderdeel zijn van de commissie is echter arbeidsintensiever dan alleen dat. “We lezen veel, praten met mensen en verzamelen informatie”, aldus Dirk van Beek, de voorzitter. De leden met wie hij de CIMM vormt, zijn een afspiegeling van de maatschappij. “Er zitten mannen en vrouwen in, jonger en ouder, met verschillende religieuze achtergronden of juist niet. Ieder heeft zijn of haar eigen achterban. En we kunnen met z’n allen goed door één deur. We komen altijd tot een gezamenlijk advies.” Op basis van de geluiden die zij horen en ervaringen die zij hebben, bespreken ze maatschappelijke onderwerpen. Kwesties waarbij diversiteit en inclusie in het gedrang zijn. “Eén op de drie mensen in Maastricht heeft een migratieachtergrond. In totaal is twaalf procent niet-westers. Een behoorlijke groep dus. Als je je dan bedenkt dat er in het coalitieakkoord van de zittende partijen geen beleidsdoelstellingen staan wat betreft diversiteit en inclusie, dan is dat redelijk krom. Met onze adviezen hopen we het stadsbestuur toch de goede kant op te sturen bij bepaalde onderwerpen”, aldus Van Beek. Naast het geven van advies verzorgt CIMM bijvoorbeeld ook themadebatten zo nu en dan.

Soorten onderwerpen

En wat zijn dan onderwerpen die over de tafel vliegen wanneer de CIMM vergadert? Het laatste advies ging over het zwarte pietenbeleid. “Een steeds grotere groep voelt zich door zwarte piet gekwetst. We zijn zeker niet tegen het feest, maar waarom zou je bepaalde onderdelen niet kunnen veranderen?” Maar ook discriminatie staat op de agenda van CIMM. “Uit onderzoek blijkt dat bij het solliciteren voor werk en stages en in de zoektocht naar woningen wel degelijk discriminatie plaatsvindt. Als je een niet-Nederlandse naam hebt, krijg je vaak geen uitnodiging. Het gebeurt meer dan we willen en ook denken. Daar moet iets aan gebeuren. Een inclusieve samenleving is de doelstelling. Iedereen gelijke kansen en geen voorkeursbeleid.” Ondanks dat er echt wel discussie is bij bepaalde onderwerpen, worden de leden het altijd eens in een advies dat naar het college wordt gestuurd. “Er is ook nooit een onderwerp geweest waarbij we dusdanig niet op één lijn zaten, dat we geen advies uitbrachten”, aldus Zeid Hashim, die al sinds de oprichting lid is van CIMM.

Persoonlijke motivaties

Hashim is afkomstig uit Irak en woont sinds 1995 al in Maastricht. “Ik wil graag bijdragen aan het verbeteren van beleid omtrent diverse groepen hier. Ik help graag mensen die achterlopen op anderen. Dat doe ik sowieso op eigen titel. Ik ben tevreden met wat ik daarin heb bereikt als persoon. Maar als ik invloed op het beleid van het college kan hebben, is dat nog beter.” Van Beek heeft een soortgelijke motivatie om zich in te zetten voor CIMM. “Ik streef altijd naar rechtvaardigheid. Als een jongetje vroeger op school gepest werd, kwam ik voor diegene op. Daar kan ik niet tegen. Ik werkte ooit bij een bedrijf waar dertig nationaliteiten actief waren. Ik voelde me er als een vis in het water”, aldus de voorzitter. Onder zijn leiding geeft CIMM zo’n twaalf keer per jaar een advies aan het stadsbestuur over een bepaald onderwerp.

 Lees ook