Karin Somers
TIM-verslaggever 5 januari 2021

Het geheim van de Koninklijke Harmonie van Heer

Bij een harmonie denk je aan samen muziek maken en naast elkaar door de straten lopen. Maar hoe kan een harmonie bestaan in coronatijd met al die strenge maatregelen? Koninklijke Harmonie van Heer – ook wel de Aw vân Hier genoemd – heeft het ontdekt.

Een klein bedrijf
Ber Kleijnen is voorzitter van het bestuur van de harmonie. “Toen ze mij acht jaar geleden vroegen, dacht ik: ‘Wat moet ik daarmee? Ik weet niks van muziek!’ Maar het is meer dan alleen een harmonie. Het is eigenlijk een klein bedrijf. We zijn eigenaar van het pand waar we repeteren, we werken met ZZP-ers als dirigent, instructeur en diverse vakdocenten. Daar komt veel bij kijken.” Nadenken over de richting en het beleid van deze harmonie, samen met leden en bestuur, dat wilde Ber wel. Monique Voncken speelt zelf geen instrument, maar is nauw betrokken bij de Aw vân Hier. Ze is lid van de PR-commissie en hier lijkt het geheim te zitten van een florerende harmonie in coronatijd. Daarover straks meer.

Online repeteren
Door corona kelderden de inkomsten van de horeca in de harmoniezaal, het concert tijdens Koningsdag ging niet door. Ber: “Toen zijn we meteen gaan kijken: wat kan wèl? We hebben geregeld overleg gehad met de uitbaters van het café om te kijken hoe we samen door deze crisis komen. De huurinkomsten zijn voor onze vereniging een belangrijke bron van inkomsten. Het was voor ons als bestuur belangrijk dat we de ZZP-ers een zo goed mogelijk inkomen konden blijven geven in ruil voor creativiteit. We hebben onze docenten gevraagd om buiten de box te denken. Zij zijn toen de muziekstukken rond gaan sturen per mail, de leerlingen oefenden thuis en de repetities gebeurden online.” Toen het harmonieorkest weer mocht repeteren, kon dat met maximaal 30 muzikanten in een groep. Er waren dus twee repetities achter elkaar.  “Dat vraagt flink wat organisatie”, zegt Monique. “Tussendoor moet alles ontsmet worden en de planning moet kloppen. De mensen die dit regelen verdienen echt een pluim!” Zo konden de leden toch – in de soms moeilijke coronadagen – ontspanning en afleiding vinden in de muziek.

Elkaars verhalen
Maar er gebeurde meer. “Een harmonie heeft een sociale functie”, vertelt Ber. “Ontmoeten gebeurde nu weliswaar via Zoom, maar we hebben ook veel aan onze nieuwsbrief gehad.” Monique vult aan: “Daarin hebben we onze leden geïnterviewd over hun ervaringen met corona. Ons ledenbestand is heel uiteenlopend: van loodgieter tot arts, van kok tot postbode. Dat is het mooie aan een harmonie. Door elkaars verhalen te lezen blijf je betrokken en heb je respect en begrip voor elkaars situatie.” Tussendoor werd er online twee keer pubquiz georganiseerd met een digitale naborrel. Voor de communicantjes zorgde een afvaardiging van de harmonie toch voor de nodige klanken. “Je ziet aan de reacties op de nieuwsbrief en social media dat mensen het waarderen. Sterker nog: de harmonie is het afgelopen jaar gegroeid met nieuwe leden.”

Blijven uitdagen
“We zijn trots dat onze harmonie zo bruist”, stelt Monique. “Mensen zijn enthousiast en voelen nog steeds de verbinding. Zelfs in deze tijd.” Door het bestuur wordt ook al naar de toekomst gekeken. “In 2021 bestaan we 170  jaar, dat gaan we natuurlijk aangepast vieren”, vertelt Ber. “En we willen op concours gaan in 2022. Daarom zijn we nu al bezig met het uitproberen van muziekstukken. We maken het onszelf niet te gemakkelijk en gaan net een niveautje hoger zitten. Je moet jezelf immers blijven uitdagen.” Plannen genoeg voor de toekomst en de energie in de harmonie is er nog altijd.Lees ook