Hernieuwde samenwerking: werken aan een thuis voor iedereen

op 1 april 2015 door bicmultimedia

Gemeente Maastricht, Maasvallei, Servatius en Woonpunt hebben jarenlang samen gewerkt aan de wijkaanpak.

Samenwerken blijven deze partijen uiteraard doen, maar niet meer in een overkoepelende aanpak waarin ze hun krachten per wijk bundelen. Toen er veel gebouwd, gesloopt en gerenoveerd werd in de wijken, konden ze dat op zo’n manier doen. Nu die piek van fysieke ingrepen voorbij is, wordt het doeltreffender om aan de hand van thema’s samen te werken. Thema’s die bewoners rechtstreeks raken:

  • Wonen en zorg
  • Doe-democratie en eigen kracht
  • Betaalbaarheid en duurzaamheid
  • Woonruimteverdeling
  • Woonmilieus

De gezamenlijke ambitie is om te blijven samenwerken aan aantrekkelijke en vitale wijken. Iedereen spant zich vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in voor een Maastricht dat een thuis is voor iedereen. De gemeente zorgt voor de inwoners en de openbare ruimte en de corporaties voor de woning en het woongenot. Van de inwoners wordt ook een actievere rol gevraagd bij het verbeteren van hun eigen en elkaars woongenot. Kwetsbare groepen in de samenleving krijgen extra aandacht zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om een woning te vinden die aansluit bij de eigen situatie.

In het document ‘Wonen en wijken in Maastricht’ , onder ‘downloads’, lees je hoe de corporaties en gemeente gaan samenwerken met bewoners en wat er voor 2015 gepland is qua nieuwbouw, sloop, renovatie en sociaal-maatschappelijke initiatieven en maatregelen.

 

Downloads