Algemene redactie
1 juli 2020

Herindeling Maastricht vijftig jaar oud

De strijd tussen voor- en tegenstanders was hevig, maar op 1 juli 1970 was het dan toch zover. Klokslag 00.00 uur groeide Maastricht in één klap van 94.000 naar 112.500 inwoners. De gemeentelijke herindeling was namelijk een voldongen feit: de tot dan zelfstandige gemeenten Heer, Amby, Borgharen en Itteren behoorden voortaan tot de gemeente Maastricht.

De vijftigste verjaardag van deze historische gebeurtenis gaat vrijwel onopgemerkt voorbij. Maar dat was op 1 juli 1970 wel anders. Een korte terugblik.
In Itteren stond op 1 juli in alle vroegte een lange rij te wachten bij de bushalte. Om 6.34 uur zou de allereerste stadsbus arriveren. Voor het eerst konden de inwoners van het Maasdorp met de stadsbus naar het werk of school in Maastricht. Dat was zo’n vooruitgang voor de dorpelingen dat de eerste bus vrolijk versierd werd en de chauffeur als een held bejegend. De rest van de dag was het zo’n drukte op de nieuwe lijn dat de hele dienstregeling in de soep liep.

In Amby was het op die eerste Maastrichtse dag stil op straat. Niet verwonderlijk, de meeste inwoners lagen massaal op een oor. Ze hadden de avond ervoor tot laat in de nacht feest gevierd om het einde van de zelfstandigheid te vieren. Dat klinkt tegenstrijdig en dat is het ook. Hoewel er aanvankelijk veel verzet was tegen de annexatie (zo werd de herindeling destijds genoemd), ging de laatste dag gepaard met veel bier, dans en polonaises in de Amyer Hoof. Echter, een klein groepje van circa 40 “Ambynezen” had tot het krieken van de dag volgehouden. Ook om de allereerste stadsbus te kunnen nemen, zodat ze een ontdekkingstocht konden maken door hun ‘nieuwe’ woonplaats. Ze boften, want de nieuwe lijn 2 voerde vanuit Amby kriskras door de stad naar Oud-Caberg.
In Borgharen ging het er iets rustiger aan toe. Ook hier verwelkomden inwoners de stadsbus, maar het leidde niet tot echte gekte. Maar in dit Maasdorp hadden ze niet alleen oog voor de komst van de stadsbus. Inwoners zorgden tevens voor een hartelijk onthaal van de stadsreinigers, die er gelijk op 1 juli hun opwachting maakten.

In Heer ging het er allesbehalve feestelijk aan toe. In die plaats was het verzet tegen de herindeling het meest fel. In de nacht van 30 juni op 1 juli trok een rouwstoet van wenende Heerdenaren door de straten. Aan menig huis wapperde de gemeentevlag van Heer halfstok. De verzoenende toon in de brief van burgemeester Baeten aan alle nieuwe inwoners kon de pijn maar moeilijk verzachten. Tegenwoordig wordt de inlijving door Maastricht door sommige inwoners nog steeds openlijk betreurd. In Heer was op woensdag 1 juli 2020 dan ook de enige herinnering aan vijftig jaar herindeling te zien: een oude gemeentevlag die halfstok hing.

 Lees ook