Vroeger in Heer

Deze samengevoegde buurt bestaat uit het in de jaren tachtig gebouwde Eyldergaard en de voormalige dorpskern Heer. Heer was lang voor onze jaartelling bewoond.

Afbeelding Huize Eyll in 1963
Afbeelding Petrus Bandenplein Heer

De lössgrond in het gebied werd in de Romeinse tijd vermoedelijk gebruikt voor landbouw. In de middeleeuwen was het dorp onderdeel van de elf heerlijkheden van Sint Servaas. Heer was tot 1828 onderdeel van de gemeente Heer en Keer waarna het tot 1970 een zelfstandige gemeente bleef. Om samengevoegd te worden bij gemeente Maastricht zagen de bewoners in die tijd absoluut niet zitten. Ze zetten zelfs tevergeefs een actieprogramma op (‘Hier blijf hier’) in de hoop een zelfstandige gemeente te kunnen blijven.

meer op Zicht op Maastricht

In Heer werd in jaren zestig een Molukse wijk gebouwd. De gezinnen kwamen uit opvangkampen en waren in de veronderstelling tijdelijk in Nederland te blijven. De meesten hebben Nederland echter nooit meer verlaten. Heer heeft een eigen dialect dat op bepaalde punten afwijkt van het Maastrichtse dialect. In Maastricht wordt Heers vaak herkend door het vele gebruik van de ‘sj’, waar in het Maastrichts de gewone ‘s’ gebruikt wordt.

Lees ook de artikelen van buurtredacteur Ger Starmans:

Duizenden jaren terug in de Heugemer tijd

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in