Sandra Schols
TIM-verslaggever 20 september 2019

Handle with Care gepaste oplossing voor ‘gat in hulpverlening’

Begin september werd er door de Maastrichtse basisscholen, de gemeente én politie een convenant getekend. Hiermee bevestigen de partijen hun deelname aan ‘Handle with Care’, een samenwerking die vanaf oktober wordt ingezet in het basisonderwijs. Het initiatief van de Augeo Foundation heeft als doel kinderen die thuis te maken krijgen met huiselijk geweld, binnen 24 uur, op een laagdrempelige manier steun te bieden op school.

De politie zal na elk geval van huiselijk geweld melding maken bij Dienst Leerplicht. Zij geven vervolgens een signaal aan de school van het kind. Voor aanvang van de eerstvolgende schooldag, is de leerkracht van het kind op de hoogte dat het kind extra steun nodig kan hebben. Er worden verder geen details prijs gegeven de directeur of de intern begeleider ontvangt een bericht met enkel de naam van het kind en de boodschap; Handle with Care . “De leerkracht krijgt alleen het verzoek om het kind te steunen waar mogelijk”, legt Marga Haagmans van Augeo, een organisatie die kindermishandeling onder de aandacht brengt bij maatschappelijke partners, politici en beleidsmakers, uit. 

Officiële start

Na Heerlen is Maastricht de tweede Limburgse gemeente waarin het project Handle with Care opgepakt wordt. In Maastricht kwamen er bij de politie de afgelopen acht maanden 100 meldingen binnen van huiselijk geweld. In al deze gevallen waren kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar getuigen van de ruzies tussen vader en moeder (of verzorgers). Na het tekenen van het convenant bereiden de samenwerkende organisaties zich voor op het doorgeven en ontvangen van de signalen. Er is een korte testperiode en de eerste maandag na de herfstvakantie (21 oktober) wordt het initiatief ook daadwerkelijk in gang gezet. “We hebben in Limburg een hele betrokken ambassadeursgroep waaronder een bevlogen bestuurder (Joan van Zomeren red.) die veel goed werk verricht. We zijn begonnen in Heerlen en zijn daar ontzettend tevreden over de resultaten”, aldus Marga. “Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld en waar politie bij te pas moet komen hebben behoefte aan rust en steun. Het is fijn als de leerkracht bijvoorbeeld een kind een toets kan laten overdoen, wat extra rust kan geven of juist kan koppelen aan een vriendje om die dag mee samen te werken. En misschien mag een kleutertje die dag zijn knuffel bij zich houden. Het is fijn als het kind niet wordt berispt wanneer het te laat is of het huiswerk niet af heeft. Met Handle with Care gaat dat laagdrempelig. Veilig Thuis zal onderzoek doen naar welke hulp het gezin nodig, maar daar gaat enige tijd overheen. Handle with Care zorgt ervoor dat het kind toch de volgende dag al meteen een veilige plek op school vindt.”

Voorbeeld doet volgen

Handle with Care werd ontwikkeld in Engeland. Schooldirecteur Elisabeth Carney-Haworth en haar echtgenoot David (teamchef van de politie) bleken soms met dezelfde kinderen te maken te hebben, zonder dat zij dat van elkaar wisten. Op school werd vaak weken later pas bekend dat een kind te maken had met huiselijk geweld thuis. Zo ontstond het idee om samen te werken. “We vinden het als gemeente ontzettend belangrijk om kinderen, die te maken krijgen met huiselijk geweld, een veilige en rustige omgeving te bieden”, aldus Inge Waterval, projectleider vanuit de gemeente Maastricht. “Onze burgemeester is betrokken bij het onderwerp. We willen met het project Handle with Care meer signalen opvangen en daardoor beter kunnen schakelen met de betrokken scholen. Belangrijk is dat de kinderen in zulke situaties snel en op een laagdrempelig manier steun krijgen.”Lees ook