Joop Van Moorsel
Buurtreporter 28 april 2020

De Groene Poort van Scharn en Heer

Een aanal bewoners rondom het oude voetbalterrein aan de Akersteenweg hebben het plan een buurtpark te vormen op het braakliggend terrein van de oude voetbalvelden. Een landschapsarchitect heeft een eerste opzet gemaakt van hoe dit buurtpark zou kunnen worden ingericht.
In dit plan wordt ervan uitgegaan dat de speeltuin op de hoek van de Akersteenweg en Vijverdalseweg verhuist naar deze nieuwe locatie. Om het beheer van dit terrein (ca. 2 ha) voor de buurt en speeltuin behapbaar te houden is ervoor gekozen het oppervlak te reduceren naar 3 grote cirkels van in totaal ca. 0,5 ha. De rest wordt natuurontwikkeling die, op eventuele extensieve begrazing na, geen beheer behoeft. Tevens vormt dit gebied een buffer tussen bewoning en verkeer en zal een maximale natuurwaarde hebben.
Het intensieve programma (bbq, petanque) en de speeltuin worden binnen de cirkels geprogrammeerd. Extensief programma (struinen, crossfietsen, etc.) kan in de natuurzone plaatsvinden. Deze kan ook voor waterberging benut worden. De grootste cirkel, het terras en het uitgiftepunt worden geëxploiteerd door de speeltuin (betaald en afsluitbaar). De twee overige cirkels worden beheerd door de buurt. De ingang van de speeltuin is te bereiken via de Oude Molenweg, daar is ook parkeergelegenheid. Fietsen kunnen langs de toegangsweg geparkeerd worden.
Binnen de cirkels worden enkele (fruit-)bomen geplant van een dusdanig formaat dat deze direct schaduw leveren en op redelijke termijn ook als klimboom kunnen fungeren. Buiten de cirkels worden bosplantsoen, struiken en enkele jonge bomen geplant. Daarnaast wordt het gras afgeplagd en ingezaaid met bloemrijk en kruidenrijk grasland. Dit alles tegen geringe aanlegkosten.


Lees ook