Hans Moleman
TIM-verslaggever 4 januari 2020

Gezocht: stevig dak voor zonnecentrale

Mooi voornemen voor 2020: zonnepanelen op het dak. EMEC, de Eerste Maastrichtse Energie Cooperatie, wil het liefst goed aanpakken. Ze is naarstig op zoek naar flinke daken.

Het eerste EMEC zonnedak werd in 2019 operationeel, en het produceert inmiddels volop stroom. Jammer alleen voor Maastricht dat het dak zich elders bevindt. De zonnedakcentrale ligt in Meerssen, waar bovenop het gemeentelijk bestuurscentrum, om de hoek bij de markt, een stevig cluster van 250 panelen is neergelegd.

Weelde

In het gebouw hebben de lokale ambtenaren en bestuurders hun werkplek, beneden zit een filiaal van de Hema. Buiten op straat zie je niets van de tientallen panelen die vorig jaar op het grote dakvlak zijn geinstalleerd.

Je zou de toren van de machtige Meerssener basiliek moeten bestijgen om de nieuwe zonneweelde te zien: een pronte omgekeerde L, schitterend in het bleke winterzonnetje.

In het afgelopen, zeer zonnige halfjaar leverde de eerste EMEC-zonnecentrale al meer dan 50 duizend kilowattuur. De verwachting is dat in 2020 voor het eerst de beoogde jaaropbrengst van 71duizend kWh wordt gehaald -ruim zelfs, zo hopen de initiatiefnemers.

Burgerinitiatief

Een zonnig resultaat kortom -en dat na ruim vier jaar voorbereiding. Zo zouden Alex Peters en Guido Heijnen, twee van de drijvende krachten achter het burgerinitiatief dat de EMEC is, het ook graag in Maastricht zien.

Maar daar hebben de vrijwillige bestuurders van de Eerste Maastrichtse nog amper willige grootdakbezitters kunnen vinden. Inmiddels is er e e n bedrijf in de Beatrixhaven dat met de EMEC in zee wil.

Maar er zijn veel meer daken in Maastricht geschikt voor een cooperatieve zonnecentrale, zegt voorzitter Peters. Tientallen grotere publieke daken komen in aanmerking. Neem de diverse buurtcentra, of grote vissen als panden op het bedrijventerrein rond de Watermolen.

Kringloop

De mannen van de jonge cooperatie zijn er langs geweest, maar nergens wil het tot dusverre vlotten. Bij de grote kringloopwinkel bijvoorbeeld bleek er toch vrees te zijn dat het pand minder waard zou worden door een zonnedak. Het tegendeel is eerder het geval, denkt de EMEC.

‘Maar een dakeigenaar moet het niet doen om rijk van te worden’, zegt Heijnen. Voor het gebruik van het dak kan de EMEC een bescheiden huur betalen.

Dakeigenaars moeten vooral kijken naar het maatschappelijk rendement. ‘Het helpt bedrijven ook bij de verplichting om duurzamer te worden’, zegt Peters. Dat besef moet in Maastricht, ook bij aan de  gemeente verwante instellingen, nog beter indalen, zo leert de EMEC-praktijk tot dusverre.

Appartement

Hoe werkt de Eerste Maastrichtse?

Iedereen kan lid worden van de cooperatie, voor 24 euro per jaar. Vooral voor mensen van wie de woning -een huurwoning, appartement of historisch pand bijvoorbeeld- niet geschikt is voor zonnepanelen, kan het ’n manier zijn om toch bij te dragen aan de lokale opwekking van duurzame stroom.

De EMEC heeft nu zo’n negentig leden, die wachten op geschikte grote daken. Zodra die worden gevonden, kan er geinvesteerd worden in panelen. Een lid kan bijvoorbeeld acht panelen nemen, wat zo’n 2500  euro kost.

Duurzaam

De EMEC zorgt er dan samen met Greenchoice of een andere groene leverancier voor dat de zonnecentrale wordt geinstalleerd, en vervolgens krijgen de leden van de EMEC ‘eigen’ groene stroom geleverd.

Alleen bewoners uit de directe omgeving van een zonnecentrale kunnen meedoen. De coöperatieve vereniging wordt door de leden samen bestuurd, met als hoogste besluitorgaan de Algemene Ledenvergadering. Eventuele exploitatieoverschotten worden in principe gestoken in nieuwe duurzame projecten.

De EMEC kreeg bij de start in 2015 als burgerinitiatief een startsubsidie van zestienduizend euro van de gemeente Maastricht.

Lanakerveld

Maastricht heeft de ambitie over tien jaar, in 2030, klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat er ook wat opwekking van zonne-energie betreft nog het nodige moet gebeuren.

Hier en daar zijn al ontwikkelingen zichtbaar, zoals de komst van ruim 1800 zonnepanelen op het gemeentelijke congrescentrum MECC. Ook het dak van het gemeentelijk stadion De Geusselt wordt verstevigd om zo’n 2000 panelen te kunnen dragen.

De gemeente mikt verder op een grootschalig project in het Lanakerveld, aan de grens met Lanaken. Daar moet een zonneweide van 32 hectare komen, waar een slordige 60duizend panelen kunnen worden weggezet.

Landbouw

Het is de bedoeling dat een deel van de weide cooperatief wordt beheerd. Op het Lanakerveld vindt nu nog landbouw plaats, maar het veld heeft al jaren als bestemming industriegebied.

In de gemeenteraad hebben sommige partijen wel bedenkingen bij de keuze voor het Lanakerveld. Zo wijst bijvoorbeeld de Sociaal Actieve Burgerpartij er in navolging van de EMEC op dat heel veel van de daken in de stad nog niet benut worden.

Zonnepanelen op landbouwgrond hebben ook bij de provincie niet de voorkeur.

Idee

Peters: ‘Bent u eigenaar van een wat groter dak en wilt u dat delen? Voelt u zich door het idee van een gezamenlijk zonnedak in uw buurt aangesproken? Ga naar onze site en laat het ons weten. Hoe groter de belangstelling, hoe makkelijker een dak gevonden en gevuld’.

www.emec.nu

 

 Lees ook