Geef groen het leven, doe mee met geven!

op 23 februari 2018 door Algemene redactie

Nu is de Maternushof nog een bestrate binnenplaats met de ingang van de pastorie, het parochiebureau en de ingang van de Kanunnikenkelder. Nu lopen er mensen binnen op zoek naar plek om te rusten, maar het is een kale, koude ruimte. De projectgroep van Hortus Johannis Maternushof wil deze plek met uw steun omtoveren tot een tuin vol planten en bloemen, met een plaats om te lopen en te zitten, in gesprek te raken en stil te zijn, te zingen en te mijmeren. Een tuin van barmhartigheid in het teken van de werken van barmhartigheid; oog hebben voor de naaste!

Ons doel is de Maternushof, links van de hoofdingang van de Sint Servaasbasiliek, om te vormen tot een prachtige tuin met schier eindeloze mogelijkheden. Een vredige plek op steenworp afstand van het prachtige, maar vaak drukke, bruisende en rusteloze Vrijthof. In deze groeiende drukte en onrust blijken mensen zich steeds vaker alleen en eenzaam te voelen. Er blijkt, gezien de praktijk van zoekende en dralende mensen, behoefte aan een nabijgelegen plek om zich even terug te trekken, tranen (van verdriet en vreugde) de vrije loop te laten, te lachen, te zingen en in gesprek te komen. De Hortus Johannis Maternushof biedt unieke plaats voor de bewoners, voor ouderen en studenten maar ook passanten en pelgrims.  De werkgroep HJM wil onderling contact versterken door middel van participatie.

Geef om groen, leef en verzoen
Wij zouden deze tuin nog willen realiseren voor de Heiligdomsvaart (mei 2018). Allereerst omdat tijdens deze zeven jaarlijkse pelgrimage vele duizenden pelgrims langs de Maternushof trekken. Verder ook omdat de Heiligsdomsvaart 2018 juist in het teken staat van – de werken van – barmhartigheid. Zorg voor het milieu is ook een werk van barmhartigheid. De Heiligdomsvaart 2018 draagt immers als titel: ‘Doe goed en zie niet om!’.

Het initiatief komt voort uit de behoefte de bestaande fysieke infrastructuur van het centrum van Maastricht de functie van publieke ruimte te geven. Hierbij moet ruimte zijn ontmoeting in een groene omgeving, voor bezoekers maar zeker ook voor de buurtbewoners.

Stap voor stap
Het hele plan werd opgedeeld in stappen. Voor de eerste stap streven we naar 10.000 euro. We rekenen op betrokkenheid van de buurt en verenigingen door donaties en geldinzamelacties. Bekendmaking en betrokkenheid wordt gegenereerd door de vele kerkbezoekers, de media van de kerk en alle aan de kerk gelieerde verenigingen. Inmiddels hebben we nu reeds een groep van zeker 60 mensen die hulp en donaties toezegden.

Niets voor niets
Als donateur ontvangt u ook een beloning. Allereerst en vooral nodigen wij de donateurs uit om gebruik maken van de tuin door er zich terug te trekken, tot rust te komen, blij te worden, zich te uiten in stilte, in gesprek, in zang… Verder kunt u bij een donatie van 7,50 euro bij het parochiehuis, gelegen aan de tuin, een fotokaart met inspirerende tekst uitzoeken.

Bij een donatie van meer dan 25 euro kunt u opgenomen worden in de donateurslijst in de uitgave van Maternushof tot Hortus Johannis Maternushof, tuin der barmhartigheid. Bij een donatie van 50 euro kunt u bij het parochiehuis een “Joep” (een pluche speelgoeduitvoering van de pastoriehond) afhalen. Bij een donatie van 100 euro komt er een naamsvermelding in de tuin. Bij een donatie van 250 euro komt er een bronzen plaatje op een van de tuinbanken.

Natuurlijke ontmoeting
Het historisch centrum van Maastricht kan zich verheugen in een groeiende populariteit als winkelgebied, evenementencentrum en horecadomein. Dit zijn belangrijke signalen voor de economische vitaliteit van de stad. Tegelijkertijd hebben deze ontwikkelingen ook een prijs en lijkt de stad in te moeten leveren op de sociale vitaliteit. Terwijl het centrum door verbeterde infrastructuur steeds beter in staat is grote bezoekersstromen logistiek op te vangen, kennen de bewoners van datzelfde centrum steeds vaker een gevoel van verlies; verlies aan identiteit, aan contact met de andere buurtbewoner, aan rust en groen. Er is behoefte aan natuurlijke ontmoeting.

In de schaduw van de monumentale Sint Servaas Basiliek zijn verschillende binnenhoven, die alle ooit onderdeel waren van een meer uitgebreid kloostercomplex. Het zijn unieke overgangsruimten tussen privé- en collectieve, publieke gebieden. Al eeuwenlang hebben juist deze ruimtes zich bewezen als de ideale infrastructuur om de ander te kunnen ontmoeten.

De fysieke randvoorwaarden zijn al aanwezig, maar deze eeuwenoude omgeving dient wel opnieuw onder de aandacht van de gemeenschap te worden gebracht en daarmee onderdeel te worden van een gemeenschappelijke ambitie. Ambitie is deze hoven daadwerkelijk sociale ruimten te laten worden en zo een bijdrage te laten leveren aan de oplossing van de groeiende eenzaamheid onder de bewoners van de stad.

Het project Hortus Johannis Maternushofambieert een plek voor natuurlijke ontmoeting tot stand te brengen. Het biedt tevens de mogelijkheid, op basis van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, zich even terug te trekken en tot rust te komen en het gesprek met de ander aan te kunnen gaan.

                    

Schatten
De nauwere samenwerking met ‘de Schatkamer’ beoogt ook integratie.  De indrukwekkende Schatkamer van de Servaasbasiliek herbergt, naast de kostbare ‘noodkist van Sint Servaas’ en andere reliekhouders, een enorme collectie kerkschatten die door de eeuwen heen is aangelegd. De ingang van de Schatkamer,  waar jaarlijks zo’n 80.000 bezoekers verwelkomd wordt, bevindt naast de ingang van de Hortus Johannis Maternushof. Het is een unieke kans om mensen hier de gelegenheid te geven na even na te praten of na te genieten van wat zij in de kerk en de schatkamer gezien of ervaren hebben.

Niet fossiliseren, maar inspireren
Het initiatief is volledig vernieuwend. Immers, wanneer wordt een private ruimte alsnog tot een publieke ruimte? Wanneer wordt een bestrate ruimte, geschikt voor parkeren, een buurttuin? Wanneer is er de mógelijkheid op een van de meest drukke gebieden in het centrum, pal achter het Vrijthof, een sociale ruimte voor ontmoeting te maken? En wanneer kan met behulp van een gemeenschappelijke tuin schoonheid tot stand worden gebracht als manier om tot de ander en jezelf te kunnen komen?

Hoewel er revival gaande is van groengebieden rondom het centrum is er nauwelijks een andere plek voor rust en groen in het centrum zélf, laat staan in het monumentale hártje van het centrum. Vernieuwend is het zeker! Thuis in het groene huis.

Help mee
Wilt u het project steunen en ons helpen het doelbedrag van 10.000 euro te realiseren? Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL 97 INGB 0651990661 t.n.v. J.J.H. Dautzenberg.

De werkgroep bestaat uit pastoor-deken J.J.H.Dautzenberg, kunstenaars Ger van Dijck en Rod Summers, aangevuld door Nel Roodenburg die het secretariaat verzorgt.

Kijk voor meer informatie op www.voorjebuurt.nl/stadstuinmaastricht of neem contact op met Nel Roodenburg (secretaresse tuinproject) via vandijck-roodenburg@home.nl of postadres Capucijnenstraat 66.