Algemene redactie
29 april 2021

Frans Bastiaens: van wereldburger tot wethouder

“Iedereen verdient kans op een gelukkig leven”

Elk mens is relevant. Het is de mantra van Frans Bastiaens; namens de Senioren Partij Maastricht (SPM) de nieuwe wethouder van onder meer sociale zaken en ouderenbeleid. “Het maakt niet uit of je rijk of arm, oud of jong, zwart of wit bent; je telt mee en iedereen heeft in gelijke mate recht op dezelfde kansen. Het is daarom een van de allergrootste opgaves van de overheid om de tweedeling tegen te gaan. In Maastricht ligt bovendien een extra opgave op het gebied van armoede.”

De 60-jarige Frans Bastiaens is geboren en getogen Maastrichtenaar en wereldburger tegelijk. Zijn middelbare school stond aan de Aylvalaan, het befaamde Veldeke College. In Utrecht is hij gestart aan de lerarenopleiding, voortgezet aan de pedagogische academie. Daarna volgde een post-HBO Bedrijfskunde. Vervolgens trok hij voor allerlei werkzaamheden regelmatig de wijde wereld in. Onder meer in opdracht van de Stichting HIT, de Wereldbank en de EU voerde hij projecten uit van het Midden-Oosten tot Afrika en van Kosovo tot Indonesië. Maar ook als vrijwilliger in de Griekse vluchtelingenkampen en Turkije. In alles stond innovatie inde hulp aan kwetsbare medemensen centraal. IConcreet komt het erop neer dat hij overheden en gespecialiseerde organisaties helpt om werkwijzen te ontwikkelen waarbij mensen in de problemen of in achterstandssituaties ondersteund worden in het opbouwen van een veilig en beter leven.

Frans Bastiaens is in de afgelopen jaren als vrijwilliger betrokken geweest bij hulp aan vluchtelingen in de Zuid-Europese vluchtelingenkampen in Turkije en in Bosnië. Daar stond hij letterlijk tot aan zijn enkels in de modder en heeft hij de verhalen gehoord van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Verhalen over dromen van de toekomst. Over kinderen die al jaren niet naar school gingen en uitkijken naar klasgenootjes.

Als professional werkte hij de laatste jaren in de jeugdzorg in de Randstad. Met Maastricht als uitvalsbasis. “Ik heb veel van de wereld gezien. Niet alleen geografisch, maar ook wat er aan de hand is in de wereld. Ik heb mensen in moeilijke omstandigheden gezien en dat is iets dat je niet gauw vergeet. En altijd weer de vraag hoe we, ik, aan een verbetering structureel zou kunnen bijdragen.”

Armoede
Korter bij huis, Frans woont in Maastricht, probeert hij zijn steentje bij te dragen aan het terugdringen van armoede. “Armoede is in het welvarende Nederland en zeker ook in Maastricht een groot probleem. Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de tweedeling in de samenleving. Het is niet alleen een kwestie van geld maar bijvoorbeeld ook het niet kunnen agenderen van onderwerpen die voor jou essentieel zijn. Eenvoudig gezegd: onvoldoende in de gelegenheid zijn om voor je zelf op te komen. We mogen dat niet accepteren.”
Het brengt hem bij de politiek. In de Maastrichtse raadszaal heeft hij de nodige ervaring opgedaan als raadslid cq. fractievoorzitter van de PvdA (van 2010 tot 2017). Nadat hij enige tijd gestopt was, werd Frans Bastiaens door de SPM gevraagd als (bestuurs)lid. Na het vertrek van wethouder Jim Janssen in maart vroeg zijn partij hem terug te keren in de Maastrichtse politieke arena, maar nu als bestuurder in het stadhuis. De rode draad in het leven van de nieuwe wethouder – het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen – is daarmee zeker niet doorgeknipt, want zijn portefeuille is zeer mensgericht.

Flinke klus
Wereldburger Bastiaens weet dat de wethoudersrol een flinke uitdaging betekent. Immers, het sociaal domein wordt geplaagd door grote problemen: Rijksbezuinigingen, tekorten, politiek rumoer. “Ik ben het me zeer bewust. Er ligt een zware klus, financieel en inhoudelijk. Maar er ligt ook een cultuurprobleem. In algemene zin zijn de politiek en overheid, en daar heeft Maastricht zich niet aan kunnen ontworstelen, teveel gericht op het systeem. Fijn als we ons nog meer op de Maastrichtenaar kunnen richten. Vanuit het systeem, van mens tot mens contact maken. Op basis van gelijkwaardigheid en respect begrijpen wat er speelt. Begrijpen wat kan helpen. Dat vergt van de vertegenwoordiger van het systeem dat hij of zij zich kwetsbaar opstelt in de rol van dienstverlener. De organisatie moet daarvoor ruimte bieden. Daarmee krijgt de overheid nog meer een menselijk gezicht. Het leidt over en weer tot meer begrip en minder problemen. Met als resultaat een grotere kans op een passend antwoord op de vraag en wellicht ook besparing van tijd en geld. Ik hoop dat het me lukt om mensen daarin te laten geloven. Ik heb echt heel veel vertrouwen in de mensen bij sociale zaken en werkgelegenheid. Het is een voorrecht om met hen samen een stap te mogen zetten naar nog meer maatwerk.”

Ouderenbeleid
Mede om het systeemdenken te doorbreken is de nieuwe wethouder voorstander van een  integrale blik op ouderenbeleid. “Ouderen vormen geen homogene groep, net zomin als jongeren. De een is draagkrachtiger of vitaler dan de ander. Het gaat erom dat je in het sociale beleid, de huisvesting, cultuur, sport of wat dan ook constant rekening houdt met de wensen en zorgen van mensen, dus ook van ouderen. De een heeft behoefte aan huisvesting met hulpmiddelen, de ander is nog fit genoeg voor sport. Dus realiseer je in het huisvestingsbeleid woningen voor hulpbehoevende ouderen en in de sport aanbod voor fitte senioren. Opkomen voor ouderen moet in ons denken zitten, niet in een apart hokje worden gestopt.”

Passie
Hoe hij zijn idealen wil bereiken? Frans Bastiaens: “Door zoveel mogelijk mezelf te zijn en dat ook te laten zien. Door de mens te blijven zien en me niet door het systeem te laten opslokken. En me niet door de angst te laten leiden dat ik deze functie kan verliezen. Ik ben realist genoeg om te weten dat een cultuurverandering niet van vandaag op morgen een feit is, maar je kunt wel vandaag beginnen. Okay, het vergt een lange adem, maar ik heb wel de sterke wil er mee te beginnen. Want politiek is passie en passie heeft me altijd geleid. Als ik die zou verliezen, dan zou ik onmiddellijk stoppen.”Lees ook