Stephan Van Appeven
TIM-verslaggever 14 september 2020

Een nieuw jaar Wiekentschool van start in Maastricht

De Wiekentschool is weer van start gegaan. Hierbij krijgen basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8, maar ook middelbare scholieren de kans om een middag per week, en dat dan twaalf weken lang, kennis te maken met allerlei beroepen die ze eventueel later kunnen gaan uitvoeren. Deze aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma is nog altijd hard nodig, vindt projectleider Kim Adriaens.

Dit omdat het volgens haar nog niet vanzelfsprekend is dat de jeugd van nu voldoende weet over wat sommige beroepen precies inhouden. “Je hoopt dat je als Wiekentschool ooit overbodig wordt en dat het reguliere leven deze functie van je overneemt. Tot die tijd, zijn wij er.” Bij Wiekentschool krijgen kinderen de kans op een praktische wijze te ondervinden wat een bepaald beroep allemaal met zich meebrengt. Dit kan zijn door een gastles van een professional te volgen of een bezoek te brengen aan een plek waar een bepaald beroep wordt uitgevoerd. Het komend schooljaar vinden er drie blokken van Wiekentschool plaats. Dit gebeurt elke woensdagmiddag met twee groepen van vijftien scholieren, binnen een traject van twaalf weken. In de nieuwe editie komen beroepen in de sportwereld en de vakantiesector aan bod en de kinderen wordt verteld hoe het is om je eigen zaak te starten in een blok over ondernemen.

Enthousiasme 

Met dit project, dat al dertien jaar bestaat, wordt volgens Kim ook een beetje de toekomst van Maastricht bepaald, want die wordt immers gevormd door de kinderen van nu. “Ze krijgen de kans om talenten en kwaliteiten in zichzelf te ontdekken. We schetsen een zo breed mogelijk perspectief voor de toekomst en hopen dat ze inzien wat je allemaal later kan worden en wat je daar voor nodig hebt. Je leert jezelf kennen en het zelfvertrouwen gaat omhoog.” Het meeste enthousiasme bij eerdere edities werd volgens Kim bij de kinderen losgemaakt door het vak van leraar, maar ook profvoetballer en YouTuber lijkt de meeste deelnemers wel wat. “Elk kind dat bij ons geweest is, wist opeens wat ‘ie later wilde worden of in ieder geval welke richting hij of zij op wilde.” In eerste instantie focust Wiekentschool zich op de kinderen uit de meer kwetsbare wijken van de stad. Maar dat wil niet zeggen dat alleen scholieren van die wijken welkom zijn in de blokken. Kinderen vanuit elke wijk en school kunnen zich opgeven.

Financiering

Het Elisabeth Strouven Fonds financiert een nieuw jaar Wiekentschool. Hierdoor kan de organisatie professioneel worden opgezet, met bijvoorbeeld drie betaalde krachten en de aanschaf van materialen. “We vinden het belangrijk dat alle jongeren, onafhankelijk van afkomst en woonsituatie, kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en daarnaast vaardigheden en talenten ontdekken. Je geeft ze met Wiekentschool de mogelijkheid te laten ruiken aan beroepen en kijken waar ze feeling mee hebben”, vertelt Fatem te Grotenhuis van het vermogensfonds over de motivatie van de financiering. “Wiekentschool is uniek in de stad. Er is geen vergelijkbaar initiatief dat zoiets biedt aan kinderen. Dat is voor ons, maar voor de hele stad eigenlijk, heel waardevol. In de rest van het land bestaan er wel vergelijkbare programma’s, maar die zijn toch heel anders ingeregeld vanuit andere motieven, niet te vergelijken met wat Wiekentschool voor Maastricht betekent.”

Hoewel het nieuwe blok al is afgetrapt, kunnen geïnteresseerde kinderen nog aanhaken. Zij kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar info@wiekentschool.nl.Lees ook