Een neus voor luchtkwaliteit

op 21 november 2016 door Algemene redactie

Luchtkwaliteit komt niet zomaar uit de lucht. Dat is een kwestie van meten. En dat kunt u vanaf nu zelf doen. Adopteer een jaar lang een luchtkwaliteitsmeter en ontdek hoe gezond de lucht is die u inademt. Waarom we kiezen voor deze aanpak, wat deze adoptie precies inhoudt en hoe u zich aanmeldt, leest u in dit artikel.

De lucht in Maastricht is de afgelopen jaren, dankzij forse inspanningen, schoner geworden. Maar dat is nog geen reden om achterover te leunen. Samen met alle partijen in de stad, wil de gemeente de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbeteren. Op dit moment meten we op 44 plekken in de stad de luchtkwaliteit. Dat aantal plekken willen we uitbreiden. Zo krijgen we een nog beter beeld van de luchtkwaliteit in de stad. En kunnen we daar waar het nodig is ingrijpen. Plus we kunnen gehoor geven aan uw behoefte om te weten hoe het bijvoorbeeld gaat met de luchtkwaliteit in uw straat.

U bepaalt de meetlocatie
In 2017 willen we daarom op 60 extra punten in Maastricht de luchtkwaliteit meten. Die punten bepaalt en beheert u. Als u wilt weten hoe gezond de lucht is die u inademt, kunt u zich aanmelden. En ons laat weten waar en waarom u een ‘neus’ wilt ophangen.

Een neus beheren
U beheert een jaar lang deze luchtkwaliteitsmeter. Dat betekent dat u de meter zelf ophangt en een jaar lang om de 4 weken de 2 meetbuisjes vervangt. De gebruikte buisjes brengt u naar het GemeenteLoket voor analyse. Wij verzamelen alle resultaten en maken ze bekend via luchtmeetnet-maastricht.nl. Voor de buisjes en het ophangsysteem betaalt u eenmalig een borg van 35 euro. Dat geld krijgt u aan het einde van het meetjaar weer terug.

Een jaar lang
Het is belangrijk dat er een jaar lang gemeten wordt. Pas dan krijgen we een goed beeld van de luchtkwaliteit. In de wintermaanden bijvoorbeeld is de luchtkwaliteit anders dan in de zomer. Verwarmingsketels stoten ook bepaalde stoffen uit die in de lucht terechtkomen.

De resultaten
Als na een jaar blijkt dat de luchtkwaliteit niet goed is, gaan we onderzoeken hoe dat komt. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek ondernemen we stappen voor zover dat mogelijk is.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor dit project tot en met 15 december via het formulier op www.luchtmeetnet-maastricht.nl. Na uw aanmelding krijgt u via e-mail een uitnodiging voor een instructiebijeenkomst op 12 januari. Tijdens de bijeenkomst leggen we u precies uit hoe u het neus ophangt en wat we van u verwachten. De meter hangt u die dag ook op de door u gekozen locatie op. Vanaf dat moment begint ook officieel het meetjaar.

Meer informatie
U heeft behoefte aan meer informatie? Neem contact op via astrid.vermeulen@maastricht.nl. Wij helpen u graag verder!