Geerte Courtens
Buurtreporter 22 mei 2019

Een fijnere buurt dankzij Lief en Leed Straten

In Rotterdam zijn er al honderden: Lief en Leed-Straten. In Maastricht heeft wijk De Heeg de primeur om deze sympathieke werkwijze uit te voeren. In Lief en Leed-Straten organiseer je heel eenvoudig burencontact en een beetje aandacht voor elkaar. Hierdoor ervaren mensen dat ze er toe doen. Het voorkomt eenzaamheid en draagt er aan bij dat mensen ‘omzien naar elkaar’. Tijdens de laatste editie van Stadsgoud viel het Buurtnetwerk Like De Heeg in de prijzen met dit mooie initiatief.

Een jaar geleden, tijdens een overleg tussen het Veilige Buurten Team en het buurtnetwerk Like de Heeg, werd de zorg geuit dat in een aantal straten en wooncomplexen sprake is van eenzaamheid en een gebrek aan sociaal contact. In de wijk zijn ook niet heel veel ontmoetingsplekken, en er is sprake van een groeiende groep ouderen in de buurt. De opbouwwerker van Trajekt had een presentatie gezien van de Lief en Leed-Straten, ontwikkeld vanuit het bewonersinitiatief OpzoomerMee in Rotterdam. Het Buurtnetwerk heeft contact gelegd met de bedenkers van de Lief en Leed-Straten en al snel is er- na een gedegen voorbereiding-  in De Heeg gestart.

Het idee is eenvoudig, en daardoor zo krachtig: iedere straat die mee wil doen, kent 1 of 2 zogenaamde gangmakers. Gangmakers zijn  bewoners die zich bekend maken in de straat, die vaak ook al langer wonen in die straat en die het leuk en gemakkelijk vinden om contacten te leggen en te onderhouden. Zij beschikken tevens over een klein budget, een zogenaamd Lief en Leed-Potje waarmee ze kleine attenties kunnen bekostigen. Een gangmaker is op de hoogte van wat er speelt of wordt door andere buren op de hoogte gebracht: iemand is ziek en heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, een echtpaar dat 25 jaar getrouwd is, de oudere die nog niet zo lang geleden zijn of haar partner is verloren, of een kindje dat net geboren is. Allemaal gebeurtenissen die van betekenis zijn voor de betrokkene. De gangmaker besteedt aandacht aan deze gebeurtenis: door een kaartje te sturen, een bloemetje af te geven of een klein presentje te kopen.

Hierdoor worden mensen weer gezien en ontstaan er vaak nieuwe contacten. Door aandacht te hebben voor elkaar gaan mensen ook weer een beetje meer voor elkaar zorgen. Een van de eerste Lief en LeedStraten is de Bogaartsborg. Daar werd jaarlijks door een bewoner  -rond kersttijd- de straat versierd. Vanwege zijn gezondheid kon hij dat niet meer doen. De gangmaker in die straat heeft het initiatief genomen om hem te helpen: samen met veel andere bewoners is de straat prachtig versierd. En tijdens dat versieren ontstonden weer nieuwe contacten. Iemand maakte chocomel warm om uit te delen, een jong gezin met kleine kinderen, dat net in de straat was komen worden ,leerde een ander jong gezin kennen en maakte meteen een afspraak om koffie te drinken met elkaar.

Een mooie werkwijze die terecht een prijs heeft gewonnen bij Stadsgoud om in de komende tijd nog tientallen Lief en Leed-Straten erbij te krijgen. Voor meer informatie: neem contact op met het Buurtnetwerk via info@likedeheeg.nl of loop even binnen bij Buurtcentrum De Boeckel.Lees ook