Duurzaam ondernemen

Fijn dat je wilt meedoen. Gemeente Maastricht werkt al samen met circa 50 grote bedrijven/instellingen aan het verduurzamen van energie binnen Maastrichtse Energie Akkoorden (MEA). Daarnaast ontvangen Gemeente Maastricht en Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) steeds meer berichten over bedrijven op de Maastrichtse bedrijventerreinen die last hebben van netcongestie. Zij krijgen bijvoorbeeld geen nieuwe of grotere grootverbruikersaansluiting van Enexis en daarmee staat hun groei en/of verduurzaming door middel van elektrificatie stil. Vrijwel het enige alternatief op de korte termijn is een optimalisering van de huidige capaciteit in het lokale elektriciteitsnet. Gemeente Maastricht wil dit mee faciliteren.

Daarvoor is informatie nodig

Op de verschillende bedrijventerreinen hebben inmiddels al zo’n 30 bedrijven hun energiegegevens met ons gedeeld en zijn we een analyse gestart. Maar om bedrijvigheid en verduurzaming zo goed mogelijk te faciliteren voor die lange én korte termijn, is informatie over energieverbruik van veel meer bedrijven nodig. En daarvoor hebben we jouw medewerking nodig.

Toestemming

Met jouw aanmelding geef je de gemeente Maastricht toestemming om de gegevens van jouw bedrijf, inclusief de gegevens van de contactpersoon, te gebruiken voor duurzame projecten op het gebied van energie, circulair, groen (biodiversiteit, hittestress) en water. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het onderzoeken van mogelijkheden voor het opzetten van Smart Energy Hubs (SEH). Aangezien wij voor de bovengenoemde projecten samenwerken met verschillende partners, kunnen wij jouw gegevens met deze partijen delen als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdrachten.   

Energiesysteem Bedrijventerrein

Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het Energiesysteem Bedrijventerreinen MEA/GGA. 

Energiegegevens:

Met deze gegevens bouwen wij een overzicht van het totaalverbruik per gebied en krijgen we:

 1. een beter beeld van de opgave om CO2-arm/aardgasvrij te kunnen worden,
 2. beter inzicht in wat aan toekomstige infrastructuur nodig is om bedrijvigheid mogelijk te blijven maken, én
 3. zicht op kansen voor korte termijn mogelijkheden om bedrijven elkaar onderling te laten helpen in energy hubs;

Energieverbruik

Heeft je bedrijf bij Enexis extra Gecontracteerd Transport Vermogen (GTV aangevraagd)?

Voor hoeveel vermogen?

 • Gemeente Maastricht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Gemeente Maastricht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens van je bedrijf
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Gemeente Maastricht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor informatieverstrekking, -bijeenkomsten en gebiedsgerichte activiteiten op het gebied van de energievoorziening op bedrijventerreinen
  • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  Delen van persoonsgegevens met derden

  De gemeente Maastricht kan in de onderstaande gevallen de gegevens met derden delen:

  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Voor de uitvoering van ons dienstverlening aan jou (als dit niet logischerwijs voortvloeit uit de met jou gemaakte afspraken, zullen wij jouw toestemming vragen voor het delen van de gegevens).

  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een    verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat deze gegevens op een passende wijze worden beveiligd en ook verder de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nageleefd. Gemeente Maastricht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Gemeente Maastricht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met duurzaamondernemen [at] maastricht.nl (duurzaamondernemen[at]maastricht[dot]nl).

  Jouw rechten

  Meer informatie over jouw recht kun je terugvinden op onze website: 

  Uw rechten | Gemeente Maastricht