Duizenden jaren terug in de Heugemer tijd

op 23 november 2016 door Onze Buurtredacteur Buurtreporter

Dat Heugem kan terug kijken op een zeer bewogen geschiedenis moge duidelijk zijn. Uit diverse onderzoeken en tekeningen wordt dit duidelijk.

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat in het Lochterveld, Vogelzang en het Aubeldomein sporen van bewoning van de eerste nederzetting van Nederland zijn teruggevonden van de zogenaamde Rössencultuur en de Michelsbergcultuur. De geschiedenis gaat dan terug naar, schrik niet, 6000 jaar geleden. Tastbare vondsten zoals een zeer grote Germaanse pot met een doorsnede van 1.95 meter dateren uit de tijd van 600 tot 500 voor Christus. Vondsten uit de IJzertijd, tussen 1000 en 0 voor Christus, zijn te bewonderen op de originele vindplaats, namelijk in de serrehal van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Ook zijn er voorwerpen teruggevonden uit het begin van de Romeinse tijd. Bewoning ter hoogte van Heugem dateert dan ook van ver voor de Romeinse tijd.

Doordat jaarlijks kleilagen werden afgezet op de grindlagen kwamen er spoedig gebieden hoog genoeg boven het water te liggen waardoor zij voor bewoning aantrekkelijk werden. Door de bevolkingsaanwas in de middeleeuwen waren de mensen genoodzaakt zich ook te vestigen in die gebieden die minder veilig waren voor hoog water. Bij hoog water was men genoodzaakt zich terug te trekken tot de hoger gelegen gebieden van Heer en Gronsveld of de hellingen daaromheen. De Romeinen vestigden zich ten noorden van Heugem aan beide zijden van de Maas. Hier lag een doorwaadbare plaats in de Maas. Het is niet uitgesloten dat deze reeds door de lokale bevolking werd gebruikt. Samen met de plaatselijke bevolking hebben de Romeinen eerst het rivierdal en later ook het omliggende hoog terras in cultuur gebracht.

Tekst en foto: Ger Starmans