mensen wandelen fietsen

Zoektocht onderwijslocatie

In Maastricht hebben we te maken met een paar belangrijke ontwikkelingen als het gaat om het voortgezet onderwijs: een dalend aantal leerlingen en verouderde schoolgebouwen. Daarom willen we werken aan herinrichting van het onderwijs, zodat we leerlingen in Maastricht en omgeving goed onderwijs bieden, een breed aanbod in toekomstbestendige gebouwen.

Op zoek in Maastricht-Oost

Voor het voortgezet onderwijs in Maastricht en hun leerlingen zijn wij op zoek naar een nieuwe locatie in de stad. Op dit moment onderzoeken we 2 plekken in Maastricht-Oost en kijken we of een uitbreiding van de onderwijslocatie bij jou in de buurt mogelijk is. Daarom organiseren we een informatiebijeenkomst op 8 maart: om mensen die in de buurt wonen en iedereen die interesse heeft bij te praten over de ontwikkelingen. En natuurlijk ook om in gesprek te gaan. De vraag die centraal staat:  hoe zou een onderwijslocatie in Maastricht-Oost kunnen passen in jouw woonomgeving?

Over de bijeenkomst

De bijeenkomst op 8 maart begint om 19.30 uur en vindt plaats in Trefcentrum Wittevrouwenveld (Edisonstraat 4 in Maastricht). We willen de avond goed voorbereiden. Daarom de vraag om je voor 1 maart aan te melden als je komt.

onderwijshuisvesting [at] maastricht.nl (subject: Aanmelding%20bijeenkomst%208%20maart%20-%20onderwijshuisvesting) (Meld je aan)

Fijn als je ook al aangeeft welk(e) onderwerp(en) je graag wilt bespreken en/of welke vragen je hebt. Kun je niet komen en wil je wel meedenken? Mail ons dan: onderwijshuisvesting [at] maastricht.nl (onderwijshuisvesting[at]maastricht[dot]nl).

Wat zoeken we?


We zoeken naar een plek waar leerlingen:

 • kunnen opgroeien en leren in een gezonde, veilige en duurzame schoolomgeving
 • elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken.

We zoeken een plek voor verschillende onderwijsvormen

We zoeken een plek voor het Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege, VMBO Maastricht, NOVO College en de Terra Nigra Praktijkschool. Samen zullen ze een gemeenschap van scholen vormen die bij elkaar gehuisvest zijn. Ze hebben een breed onderwijsaanbod met praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo/mavo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). 

Mogelijke uitbreiding onderwijslocatie bij jou in de buurt 

Er zijn 2 mogelijke plekken voor deze scholen in Maastricht-Oost. De gemeente
onderzoekt samen met Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en VISTA college  de locaties:

 1. Locatie Bemelergrubbe/Bemelerweg. Hier ligt nu al VMBO Maastricht. Daar is ruimte om de scholen een plek te geven. 
 2. Een combinatie van de locatie Sibemaweg (rondom de plek waar nu het VISTA college ligt) en locatie Bemelergrubbe/Bemelerweg. Het grootste gedeelte van het voortgezet onderwijs krijgt een plek bij het VISTA college. Een kleiner gedeelte komt op de locatie Bemelergrubbe/Bemelerweg.

Wat onderzoeken we?

Gemeente Maastricht, Stichting LVO en VISTA college kijken in de onderzoeken steeds naar:

 • de inrichting van het onderwijs
 • de ruimte voor huisvesting en voorzieningen in de omgeving 
 • de bereikbaarheid van de locatie 
 • de financiële haalbaarheid 
 • de mogelijkheden voor bewegingsonderwijs/sport 
 • het draagvlak bij alle betrokken partijen.

Andere locaties?


In de afgelopen jaren zijn verschillende locaties en scenario’s onderzocht. In maart
2022 zijn tijdens een informatiemarkt 3 plekken rondom de Groene Loper gepresenteerd. Dat ging over:

 1. de plek rondom het VISTA college
 2. de plek van het huidige Sint Maartenscollege en het voormalige KPN-terrein
 3. een combinatie van die hierboven genoemde locaties.

Voor deze plekken is een onderwijskundige verdieping uitgevoerd en onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige inpassing, mobiliteit, financiële haalbaarheid en mogelijkheden voor bewegingsonderwijs. 

Daarnaast werd aan de mensen die in de buurt van de locaties wonen gevraagd hoe zij denken over de verschillende locaties. De vragen en opmerkingen van de mensen die in de buurt wonen van de locaties staan ook in een rapport.

Geen van de eerder onderzochte locaties voldeed aan alle voorwaarden.

Vragen?

Stel ze gerust via onderwijslocatie [at] maastricht.nl.