mensen wandelen fietsen

Zoektocht locatie onderwijscampus aan de Groene Loper

In Maastricht hebben we te maken met een paar belangrijke ontwikkelingen als het gaat om het voortgezet onderwijs: een dalend aantal leerlingen en verouderde schoolgebouwen. Daarom willen we werken aan herinrichting van het onderwijs, zodat we leerlingen in Maastricht en omgeving goed onderwijs bieden, een breed aanbod in toekomstbestendige gebouwen.

Een onderdeel van die herinrichting is de ontwikkeling van een campus. Op de campus krijgen het huidige Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege, VMBO Maastricht, NOVO College en de Terra Nigra Praktijkschool een plaats. De campus heeft een breed onderwijsaanbod met praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Op deze manier wil stichting LVO leerlingen van verschillende schoolsoorten de kans geven om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te werken. De zoektocht voor de locatie richt zich op de Groene Loper vanwege de centrale ligging en de mogelijkheid om met het VISTA college (MBO, Entree, vavo)  samen te werken.

Verkenning 3 scenario’s

We onderzoeken 3 scenario’s voor de onderwijscampus.

  • Scenario Zuid: rondom het VISTA college.
  • Scenario Noord: locatie huidige Sint Maartenscollege en het voormalige KPN-terrein.
  • Scenario Noord-Zuid: een combinatie van scenario Zuid en scenario Noord.

Voor deze scenario’s is een onderwijskundige verdieping uitgevoerd en onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige inpassing, mobiliteit, financiële haalbaarheid en mogelijkheden voor bewegingsonderwijs. Wil je alvast meer weten? Bekijk het uitgebreide onderliggende rapport.

Hoe denkt de buurt over de verschillende scenario’s?

Bij het nemen van een besluit is het belangrijk dat we eerst gesproken hebben met de buurtbewoners en wat zij vinden van deze plannen.

Buurtsessie 23 februari 

Op 23 februari 2022 hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor de buurtnetwerken. Tijdens de bijeenkomst hebben we hen geïnformeerd en konden zij hun mening geven.

Informatiemarkt 19 maart

Op 19 maart is er een informatiemarkt voor de omgeving. Lees meer over het programma van de informatiemarkt.

Vragen?

Heb je vragen? Mail Judith Egter (projectleider gemeente Maastricht) via judith.egter [at] maastricht.nl of bel 14 043 en vraag naar haar.