Zero-emissiezone

De gemeente Maastricht heeft een ontwerpverkeersbesluit gemaakt over het invoeren van de zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in het centrum van Maastricht. Tot en met 2 november kunnen ondernemers en inwoners hun mening geven hierover.

visual zero-emissiezone

Wat is een zero-emissiezone?

Emissie betekent uitstoot van gassen. Een zero-emissiezone (of ZE-zone) is een gebied waarin geen bestel- en vrachtauto’s die schadelijke stoffen uitstoten, zijn toegestaan. In deze zone mogen dan alleen bestel- en vrachtauto’s komen die elektrisch of op waterstof rijden.

De zone zal van start gaan in 2025. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto's die willen rijden in de zero-emissiezone (ZE-zone) in het centrum van Maastricht uitstootvrij zijn. Dit geldt ook voor hybride voertuigen. Voor een aantal bestaande bestel- en vrachtauto’s gelden landelijke overgangsregelingen.

Doe de check voor jouw voertuig

De ZE-zone geldt niet voor personenauto’s! 

Bekijk de kaart van de  voorgenomen zero-emissiezone in het centrum van Maastricht

Waarom is dit nodig?

Dagelijks rijden ruim 500 vrachtwagens en ruim 2.100 bestelauto’s het centrum van Maastricht binnen. Met Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) zetten overheden en ondernemers in op schoner transport. Dit is belangrijk voor onze gezondheid en voor een binnenstad waar het goed ondernemen, werken, wonen en recreëren is.

Verkeersbesluit bekijken en je mening geven? 

Wil je het ontwerpverkeersbesluit zien? In het besluit staan onder andere de grenzen van de zone, het ontheffingenbeleid en de manier van handhaving.  

Bekijk het ontwerpverkeersbesluit voor de ZE-zone

Ook kun je de stukken inzien bij het GemeenteLoket van de gemeente Maastricht, Mosae Forum 10. 

Je geeft jouw mening door een zienswijze in te dienen. Dit doet je bij het college van burgemeester en wethouders van Maastricht:

  • Stuur de brief naar Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht of mail naar post [at] maastricht.nl.  
  • Vermeld bij het indienen het onderwerp: ‘Zienswijze ZES’.

Het ontwerpverkeersbesluit is op 21 september gepubliceerd. Je kunt reageren tot en met 2 november. 

De ingekomen zienswijzen worden geanalyseerd en leiden eventueel tot aanpassingen in het definitieve verkeersbesluit. Naar verwachting wordt het definitieve verkeersbesluit in eerste helft van 2024 gepubliceerd.   

Naast het indienen van een zienswijze op het ontwerpverkeersbesluit voor de zero-emissiezone kun je ook jouw mening geven over het voorgenomen landelijke ontheffingenbeleid. Dit is ook te vinden in het ontwerpverkeersbesluit.
De vragen en opmerkingen kunnen leiden tot een aanvullend gemeentelijk ontheffingenbeleid.  

Logo zero-emissie

Persoonlijk advies 

Overstappen op bestel- en vrachtauto’s die elektrisch of op waterstof rijden, kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Wil je jouw eigen bedrijfssituatie in vertrouwen bespreken met een expert? Dat kan. Je kunt advies krijgen van een logistiek makelaar van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Maak online een afspraak


Meer weten?

Kijk voor meer informatie op Maastricht Bereikbaar. Daar vind je veelgestelde vragen en antwoorden over het ontwerpverkeersbesluit, welke ontheffingen gaan gelden en hoe je straks een ontheffing aanvraagt.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen over Zero Emissie Stadslogistiek? Meld je aan voor de Nieuwsbrief Stadsaanpak Maastricht (zuidlimburgbereikbaar.nl)