Wilhelminasingel

We gaan het kruispunt Sint Maartenslaan en Wilhelminasingel én de Wilhelminabrug onder handen nemen. Het doel? Een veiligere plek én meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Aanpassen kruispunten

Het kruispunt Sint Maartenslaan - Wilhelminasingel is een groot kruispunt. Auto’s en fietsers komen hier met hoge snelheid de brug af. Dat leidt regelmatig tot onveilige situaties. We willen het kruispunt overzichtelijker maken en meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd moeten ook de bussen door kunnen blijven rijden. We hebben het nieuwe ontwerp samen met de omgeving, Arriva, de Fietsersbond en andere belanghebbenden gemaakt.

Er is gekeken welk ontwerp de beste oplossing is voor de verkeersveiligheid, het comfort van fietsers en de busverbinding. Ook het kruispunt met de Franciscus Romanusweg is onderdeel van dit project. Hier staan geregeld wachtrijen en nemen fietsers en andere bestuurders risico’s bij het oversteken en afslaan.

Groot onderhoud Wilhelminabrug

Het asfalt van de Wilhelminabrug is in slechte staat. Het moet op zijn laatst vervangen worden eind 2024.

We gaan beide projecten samen aanpakken. Dit maakt het mogelijk de brug en de kruispunten aan te passen en daarmee voor voetgangers en fietsers een veiligere situatie te realiseren.

kaart luchtfoto plangebied Wilhelminasingel

Niet alles kan

We hebben ongeveer 170 reacties gekregen op onze oproep voor ideeën. Ook hebben mensen meegedacht in een klankbordgroep. We hebben geprobeerd alle input mee te nemen in het ontwerp. Zoals al eerder gezegd, niet alles kan. Dat heeft te maken met geld, veiligheid en met beleid. Een rotonde is niet mogelijk. Daarvoor is er te weinig ruimte op het kruispunt St. Maartenslaan - Wilhelminasingel.

In dit proces hebben we geen onderzoek gedaan naar andere routes voor het verkeer. De huidige situatie is het uitgangspunt en andere varianten moeten niet onmogelijk worden gemaakt. Aan de breedte en draagkracht van de brug kunnen we niets veranderen. De Sint Antoniuslaan staat ook niet ter discussie in dit project.

Ontwerp

Download de tekeningen van het ontwerp

En lees de toelichting.

In november van dit jaar besluit de gemeenteraad of dit ontwerp zo uitgevoerd wordt.

Planning

  • voorjaar 2022: reacties en ideeën ophalen
  • voorjaar 2022: besluit gemeente voorkeursvariant  en vormen klankbordgroep
  • voorjaar/zomer 2022: conceptontwerp maken
  • juli 2022: informatiebijeenkomst voor de buurt - presentatie conceptontwerp
  • zomer 2022: opstellen definitief ontwerp
  • november 2022: besluit in gemeenteraad
  • 2024: begin werk.

 

Dit proces komt voort uit het raadsbesluit Verkeersstudie Stationsomgeving van 21 december 2021.

afbeelding kruispunt Wilhelminasingel en Wilhelminabrug grijze weg en witte strepen 2