Groot onderhoud rotonde Nobellaan

De Nobellaan is een belangrijke verbinding tussen Maastricht-West en de Noorderbrug. De weg is drukker geworden sinds de Noorderbrug is verlegd, maar dat was voorspeld. We zien dat de rotonde met de Gentelaan te klein is voor grote vrachtwagens en de aantallen auto’s die er rijden. Hierdoor wordt de rotonde stuk gereden. Verder ontstaan er in de spits, opstoppingen op de Nobellaan door de verkeersdrukte op deze rotonde. Daarnaast is onderhoud nodig aan de bestrating. In 2022 gaan we daarom de rotonde aanpakken.

Wijziging aan de rotonde

Het grootste deel van de opstoppingen komt doordat te veel verkeer deze rotonde gebruikt om richting Malberg te rijden. Auto’s die komen vanaf de rotonde Via Regia rijden via de rotonde op de Nobellaan via de Gentelaan naar Malberg. Omdat verkeer op de rotonde voorrang heeft, ontstaan er opstoppingen bij verkeer dat komt vanaf de Fort Willemweg. Met het opknappen van de rotonde gaan we dit ook meteen aanpassen om deze opstoppingen te verminderen en om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Dat doen we zo:

Verkeer op de Nobellaan vanaf de Fort Willemweg kan rechtsaf de Gentelaan blijven inrijden. Verkeer dat komt vanaf de rotonde Via Regia, kan op de rotonde Nobellaan niet meer linksaf slaan naar de Gentelaan. Hierdoor kan verkeer vanaf de Noorderbrug makkelijker doorrijden en hoeft men minder lang te wachten. Ook zijn er hierdoor minder opstoppingen op de Nobellaan. Het verkeer dat richting Malberg rijdt, moet via de Via Regia en de Cantecleerstraat richting de Malbergsingel rijden. Hiermee gaan we meteen sluipverkeer tegen in Malpertuis.

Meer ruimte voor de fietsers

Bij het onderhoud zorgen we er ook voor dat fietsers meer ruimte krijgen. Veel mensen die van Malberg richting het centrum fietsen, gebruiken deze rotonde en fietsen verder op de Bilserbaan. Daarom willen we deze fietsroute prettiger maken. Dit doen we door het fietspad op de rotonde te verbreden van 2,0 naar 2,5 meter. Dat doen we ook door de Sint Lucassingel tussen de Weustenraadstraat en het Nobelpad (fietspad tussen Sint Lucasingel en rotonde op de Nobellaan) als fietsstraat in te richten. Net zoals de fietsstraat op de Bilserbaan. De parkeerplaatsen op dit stuk blijven en voor de bewoners verandert er niets. De Lucassingel pakken we al dit jaar aan.

Vanaf de rotonde Nobellaan kunnen fietsers kiezen om naar Malberg te rijden via de Gentelaan of via een tweerichtingenfietspad richting de Widelanken. Deze straat wordt autovrij als onderdeel van het woningbouwproject Widelanken dat momenteel gebouwd wordt.

Achtergrond

Met het verleggen van de Noorderbrug is het drukker geworden op de Nobellaan. Dit is zoals voorspeld was door de plannen van het Noorderbrug project. Het verkeer op de Nobellaan is sterker gestegen dan verwacht, maar binnen de grenzen van de voorspelling. Een verdere groei van de verkeersintensiteit is niet wenselijk.

Relatie met andere wegen

Het aanpassen van verkeerssituaties is altijd ingewikkeld. Verschillende groepen hebben verschillende wensen en belangen; bewoners willen iets anders als fietsers of automobilisten. Ook speelt mee dat de aanpassing van verkeer op één punt, gevolgen kan hebben voor een andere route, rotonde of kruispunt.

Vorig jaar is de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente denkt over de verkeersroutes in de stad. Hierin staat ook dat we op de route over de Nobellaan en op de route over de Cantecleerstraat geen grote toename willen van autoverkeer.

Planning

Het werk gebeurt in de eerste helft van 2022. Om alle voorbereidingen te starten en het bestek te kunnen maken, zal de gemeente na de zomer van 2021 een collegebesluit nemen over het ontwerp van de rotonde.

  • Voorjaar 2021: overleg met werkgroepen/buurtnetwerk/belangengroepen
  • Najaar 2021: informeren bewoners inclusief (digitale) bijeenkomst
  • Najaar 2021: collegebesluit
  • Najaar 2021: rood asfalt aanleggen Sint Lucassingel voor de fietsstraat
  • Najaar: voorbereiding en aanbesteding
  • Begin 2022: start uitvoering

Vragen?

Neem contact op met Ferry Wahls via ferry.wahl [at] maastricht.nltitle="Stuur een e-mail bericht".