Verkeersprojecten in Brusselsepoort en Malpertuis

In 2021 en 2022 wordt er gewerkt aan de weg in de buurten Brusselsepoort en Malpertuis. Op de meeste van deze wegen staat voor 2022 groot onderhoud aan het asfalt gepland. Hierdoor kunnen we de situatie meteen op verschillende manieren verbeteren. Door de rijroutes van de nieuwe Noorderbrug rijdt het verkeer anders en is er minder verkeer op de Dr. Bakstraat. Hierdoor kunnen we een groot deel van het asfalt voor het auto- en busverkeer ‘opruimen’. Zo kunnen we het voor fietsers veiliger maken en maken we de omgeving ook meteen groener. Al deze plannen staan in de Omgevingsvisie Maastricht en in het Actieplan Fietsen in Maastricht.

Dit jaar wordt de noordelijke ventweg van de Via Regia tussen de Dr. Bakstraat en August Flamentstraat omgezet in een fietsstraat. De rijbaan wordt hiervoor in rood asfalt uitgevoerd. Ook de Sint Lucassingel tussen de Weustenraadstraat en het fietspad langs de moskee krijgt rood asfalt en wordt een fietsstraat.

In de buurt Brusselsepoort gebeurt er nog meer in 2022. De Dr. Bakstraat, Via Regia en Dokter van Kleefstraat worden onder handen genomen, inclusief het kruispunt Brusselseweg – Bilserbaan - Orleansstraat. Ook wordt de Artsenijstraat gedeeltelijk verlegd. Bekijk de pagina over de wegwerkzaamheden voor meer informatie over de omgeving van de Brusselsepoort.

Brusselsepoort

Dit jaar wordt de noordelijke ventweg van de Via Regia tussen de Dr. Bakstraat en August Flamentstraat omgezet in een fietsstraat. De rijbaan wordt hiervoor in rood asfalt uitgevoerd. Ook de Sint Lucassingel tussen de Weustenraadstraat en het fietspad langs de moskee krijgt rood asfalt en wordt een fietsstraat.

In de buurt Brusselsepoort gebeurt er nog meer in 2022. De Dr. Bakstraat, Via Regia en Dokter van Kleefstraat worden onder handen genomen, inclusief het kruispunt Brusselseweg – Bilserbaan - Orleansstraat. Ook wordt de Artsenijstraat gedeeltelijk verlegd. Bekijk de pagina over de wegwerkzaamheden voor meer informatie over de omgeving van de Brusselsepoort.

Malpertuis

In Malpertuis wordt volgend jaar de rotonde Nobellaan- Gentelaan opgeknapt.

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.

grafische weergave van verkeersiconen op groene achtergrond