Stadsvisie 2040: perspectief voor een gezonde stad

Hoe ziet het Maastricht van Morgen eruit? Bewoners en organisaties hebben er samen met de gemeente over nagedacht. Daaruit is de Stadsvisie 2040 gerold: een kompas voor een reis die Maastricht samen maakt richting 2040. Bekijk hier de stadsvisie.

Gezonde stad

In de Stadsvisie 2040 staat de gezonde stad centraal. We streven daarbij naar een stad die in balans is: levendig en leefbaar, met oog voor het verleden, heden en toekomst.

De Stadsvisie 2040 noemt 6 thema's waar Maastricht zich de komende 20 jaar op gaat focussen: 

  1. De inclusieve stad: iedereen voelt zich thuis, van jong tot oud, uit alle lagen van de bevolking.
  2. De woonstad: er zijn genoeg geschikte en betaalbare woningen voor alle Maastrichtenaren.
  3. De kennisstad: we trekken talenten en bedrijven aan voor onze kenniseconomie.
  4. De ontmoetingsstad: we hebben een leefbare binnenstad waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen.
  5. De groene stad: we hebben een schone lucht en staan in contact met de natuurlijke leefomgeving. 
  6. De netwerkstad: we maken samen met Zuid-Limburg en de Euregio een krachtige vuist in Europa.

Bekijk de video