Schoolstraat Capucijnenstraat

Sinds september 2022 is de Capucijnenstraat een schoolstraat. Deze eerst  tijdelijke schoolstraat kwam voort uit de coronamaatregelen. In 2020 en 2021 deden we in de Capucijnenstraat ervaring op met het tijdelijk afsluiten van de straat tijdens het brengen en halen van de kinderen. Op deze pagina lees je meer over de proef, het onderzoek dat de gemeente deed en de resultaten van dat onderzoek.

Een proef

Door ruimtegebrek in en rond het Montessori Kindcentrum Maastricht konden ouders en kinderen zich tijdens breng- en haalmomenten niet houden aan de coronamaatregelen. Daarom deden we  in 2020 en 2021 daar ervaring op met het tijdelijk afsluiten van de straat tijdens het brengen en halen van de kinderen. De school gaf daarna aan dat ze de afsluiting graag wilden voortzetten omdat de verkeersveiligheid voor de kinderen was toegenomen. Ook een aantal omwonenden was positief, maar niet iedereen was even blij met de tijdelijke afsluiting. 

Onderzoek en draagvlak

De gemeente heeft daarom een onderzoek uitgevoerd in november 2021. De gemeente wilde weten wat de ervaringen waren en of er voldoende draagvlak is om weer een schoolstraat in te voeren. Aan bewoners en ouders van de school werden vragen gesteld over hinder, voordelen, nadelen en het gevoel van verkeersveiligheid. 13 procent van de omwonenden heeft gereageerd en 74 procent van de ouders.

De resultaten

Samengevat laat het onderzoek de volgende resultaten zien.

  • Bijna alle ouders (91 procent) en de helft van de bewoners (52 procent) die hebben gereageerd, vinden dat de schoolstraat opnieuw moet worden ingevoerd, met 2 keer per dag een straatafsluiting.
  • Grootste voordeel is de toegenomen veiligheid voor de schoolkinderen. Dit vindt 96 procent van de ouders en 63 procent van de omwonenden.
  • 21 procent van de omwonenden en 1 procent van de ouders die hebben gereageerd, willen nooit meer een schoolstraat.
  • Omwonenden ervaren meer negatieve gevolgen dan ouders. Ze moeten verder weg parkeren, omrijden of kunnen niet naar of van huis wanneer ze willen.
  • De meeste omwonenden en ouders vinden dat de Capucijnenstraat veiliger is geworden met de straatafsluiting. Over de omliggende straten zijn de reacties van de omwonenden wisselend. Stilstaande of parkerende ouders belemmeren op sommige plekken de doorgang waardoor onoverzichtelijke situaties ontstaan. Ook worden de verkeersregels soms genegeerd. Ouders en omwonenden vinden de Grote Gracht een onveilige straat.
  • Ouders geven aan niet vaker te voet of met de fiets te komen als gevolg van de straatafsluiting.

  Bekijk alle resultaten

 • In het drukke centrum van Maastricht heeft een verkeersmaatregel in een straat bijna altijd gevolgen voor andere straten. Dat is bij de Capucijnenstraat ook zo. De gemeente vindt de verkeersveiligheid voor schoolkinderen zwaarder wegen dan de negatieve gevolgen van herinvoering van de schoolstraat in de omgeving. Tegelijkertijd doet de gemeente iets met de signalen van de omwonenden over de hinder en onveiligheid in omliggende straten.

Aanpassingen naar aanleiding van de resultaten

 • Vanaf de kant van de Statensingel was het voor fietsers onduidelijk waar de afsluiting van de schoolstraat begint. Daarom komt hier een tweede hek.
 • Het hek aan het begin van de Capucijnenstraat wordt dichter op het kruispunt met de Grote Gracht gezet en aangevuld met oranje pionnen. Hierdoor wordt nog duidelijker dat de Capucijnenstraat is afgesloten voor auto’s.
 • Er komt een stopverbod op de Grote Gracht. Ouders mogen hier dus niet meer stilstaan om hun kinderen uit de auto te laten.
 • In de Grote Gracht en Statenstraat worden borden met schoolzone (adviessnelheid 15 km/u) geplaatst zodat duidelijker wordt dat er een school in de buurt ligt.
 • Er komt een Kiss and Ride strook op de voormalige busbaan in het Lindenkruis. Dit is een plek in de buurt van de school waar ouders/verzorgers hun kinderen op een veilige manier kunnen afzetten en ophalen zonder verkeershinder te veroorzaken. De strook kan ook worden gebruikt als laad-en losstrook voor de buurt.

Over schoolstraten

Meer info over schoolstraten en de proef met de schoolstraat bij kindcentrum Sint Pieter op de Bergweg in Maastricht vind je op de pagina schoolstraten.

afbeelding van straat die afgesloten is door een bord op straat schoolstraten
logo van montessori school schoolstraten