Schoolstraten

In Maastricht zijn er 2 schoolstraten. Eentje bij kindcentrum Montessori in de Capucijnenstraat en eentje als proef bij kindcentrum Sint Pieter op de Bergweg.  

Wat is een schoolstraat?

Bij een schoolstraat is de straat voor de ingang van de school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens breng- en haaltijden. Dit is 2 keer per dag ongeveer 30 minuten. De afsluiting bestaat uit een hek met een bord en iemand die bij het hek staat. Dat hek kan opzij worden gezet. Bijvoorbeeld bij een noodgeval. Omwonenden en anderen kunnen de Bergweg vanaf de Burgemeester Ceulenstraat dan tijdelijk niet in- en uitrijden als de straat afgesloten is.

Schoolstraat Bergweg

Vanaf 8 mei 2023 is er een proef met een schoolstraat bij Kindcentrum Sint Pieter op de Bergweg. De proef wordt gedaan met de school, ouders en Veilig Verkeer Nederland. Er is een enquête gehouden onder omwonenden en de ouders van kindcentrum Sint Pieter. Ook is er een inloopbijeenkomst geweest voor ouders en bewoners waarin kon worden meegedacht over mogelijke maatregelen rondom school.

Hoe ziet de proef eruit?

 • De Bergweg wordt tijdens haal- en brengmomenten (2 keer per dag ongeveer 30 minuten) afgesloten. Auto’s kunnen dan niet inrijden, maar nog wel uitrijden. Hiervoor is een tijdelijk verkeersbesluit genomen.
 • Kinderen kunnen begeleid oversteken op de Observantenweg. Deze plek wordt gemarkeerd.
 • De straathoeken waar ouders regelmatig parkeren, worden afgezet met oranje pionnen. Er mag niet meer geparkeerd worden op die stoepen.
 • Een deel van de stoep in de Bergweg wordt aangewezen voor het parkeren van (bak)fietsen.
 • Ouders die met de auto komen, worden doorverwezen naar een parkeerplaats bij de kerk. Dit is ongeveer 4 minuten lopen van school.
 • De kinderen worden verdeeld over meerdere schoolingangen.
afbeelding van kaart van schoolstraat Sint Pieter

Bekijk de afbeelding in groter formaat

De proef duurt tot de zomervakantie. In deze periode kijken we hoe effectief de maatregelen zijn. We evalueren met enquêtes bij ouders en omwonenden. Aan het eind van de proef wordt besloten of er definitief een schoolstraat komt na de zomervakantie.

Schoolstraat Capucijnenstraat

Vanaf september 2022 is de Capucijnenstraat al een schoolstraat. Meer informatie over deze schoolstraat lees je op de pagina Schoolstraat Capucijnenstraat.

Achtergrond schoolstraat

Ouders, kinderen en ook omwonenden kunnen zich onveilig voelen in het verkeer rondom de school. We willen de omgeving van de school verkeersveiliger maken. Zo geven we meer ruimte aan kinderen om op een veilige en prettige manier lopend of fietsend naar school te komen.

Een schoolstraat past binnen de doelen van de Omgevingsvisie Maastricht 2040 en het Actieplan Fietsen in Maastricht:

 • Kinderen moeten zelfstandig naar school kunnen gaan
 • Gezondere en veiligere buurten en openbare ruimte
 • Stimuleren van een gezonde leefstijl; stimuleren van lopen en fietsen naar de basisschool
 • Meer ruimte creëren voor lopen en fietsen
 • Veilig leren fietsen – kind met ouder.