Reconstructie Wilhelminasingel, Sint Maartenslaan en omliggende buurt

In Wyck is meer ruimte nodig voor fietsers en voetgangers. Vooral in de Sint Maartenslaan, op de Wilhelminasingel en de Wilhelminabrug. Deze straten moeten ook veiliger worden. Dat gaan we aanpakken. Hiervoor is een ontwerp gemaakt. De gemeenteraad heeft daarmee op 28 februari 2023 ingestemd. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor alle aanpassingen in volle gang. We meten de situatie in en we doen grondonderzoeken. Op deze pagina lees je wat er gaat veranderen en wat de planning is.

Wat gaat er veranderen?

plattegrond van nieuw fietspad
  • Langs de Franciscus Romanusweg komt vanaf de Wilhelminabrug een nieuw fietspad in 2 richtingen (zie kaartje hierboven). Dit komt aan de kant van de Maas. Daarom kunnen fietsers makkelijker afslaan als ze vanaf de brug komen en linksaf willen. Ze hoeven niet meer te wachten op autoverkeer dat vanaf de Wilhelminasingel de Franciscus Romanusweg inrijdt. Dit 2-richtingen fietspad loopt vanaf de aanleg in 2025 tot aan de Sint Antoniuslaan. In 2026 trekken we het door tot aan de Borgharenweg.
plattegrond van gebiedsontwikkeling wegen in Wyck
  • Vanaf het kruispunt Wilhelminasingel - Sint Maartenslaan (zie kaartje hierboven, kleur lichtblauw) rijdt de fietser via een verbreed fietspad de Sint Maartenslaan in richting het station. Op dit kruispunt komen zogeheten opstelruimtes. Daar kunnen alle verkeersdeelnemers in het midden even wachten, kijken en doorrijden. 
  • Alle parkeervakken in het oostelijk deel van de Sint Maartenlaan (zie kaartje hierboven, kleur geel) worden veranderd in langsparkeerplaatsen. Die liggen parallel aan de weg. Bestuurders kunnen dan bij het parkeren en wegrijden fietsers en bussen beter zien.
  • Het westelijk deel van de Sint Maartenslaan (zie kaartje hierboven, kleur paars) krijgt een inritconstructie. Dat betekent dat het 1e stuk van de Sint Maartenslaan hoger komt te liggen dan de Wilhelminasingel. Voor verkeer dat niet in deze buurt hoeft te zijn, wordt het hierdoor minder aantrekkelijk om deze route te nemen. Als ze deze weg toch inrijden, wordt hun snelheid aan het begin geremd.
  • Het 1-richtingsverkeer op de recent vernieuwde parallelweg langs de Wilhelminasingel draaien we om (zie kaartje hierboven, kleur roze). Zo geven we meer ruimte aan het fietspad en de inritconstructie. Wil je parkeren op de Wilhelminasingel tussen de straat Sint Maartenspoort en de Sint Maartenslaan, dan rij je voortaan via de Sint Maartenlaan en dan rechtsaf via de Sint Maartenspoort. 
  • Op de Wilhelminabrug en de Wilhelminasingel komt een zogeheten margestrook tussen de fietsstrook en de rijbaan. Deze strook zorgt voor meer afstand tussen fietsers en groot verkeer. Dit fietst prettiger. Fietsers kunnen over deze strook heen rijden. Op rustige momenten kunnen zij dus de rijbaan benutten om elkaar in te halen.

Wat merk je van de inmetingen en onderzoeken?

Tijdens de onderzoeken vinden er werkzaamheden plaats op de rijbaan. Dit doen we buiten de spits, als het minder druk is. Toch zal het verkeer hier last van kunnen hebben. We sluiten echter geen straten af. Verkeersregelaars leiden het verkeer om de werkzaamheden heen. Woon je in deze buurt? Dan houden we je op de hoogte via een bewonersbrief. 

Wat merk je van de uitvoering?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet je rekening houden met wegafsluitingen en omleidingen. We voeren de werkzaamheden in fases uit. Zo zorgen we dat de buurt bereikbaar blijft. Ook tijdens de uitvoering houden we de buurt op de hoogte. Bewoners en ondernemers kunnen dan met vragen rechtstreeks bij de omgevingsmanager terecht. Daarover word je tegen die tijd nader geïnformeerd.

Planning

  • februari - april 2024: inmeting en onderzoeken
  • april - september 2024: voorbereiding contract
  • september - december 2024: aanbesteding
  • februari/maart 2025: start realisatie (de gehele uitvoering duurt 1 jaar)