galerij onder een flatgebouw met een etalage van een bloemenzaak

Maastricht van morgen

In wat voor stad wil jij in 2040 wonen, werken en leven?  Waar moeten we mee aan de slag? 

De gemeente werkt aan het actualiseren van de stadsvisie, de economische visie en de sociale visie. Dat doen we niet alleen maar samen met jou. Want in de visies gaan we in op vragen over jouw toekomst. In wat voor stad wil je in 2040 wonen, werken en leven? Wat wil je graag houden zoals het is? En wat zou je liever veranderen?

Denk en doe mee

We hebben je gevraagd om met ons mee te denken over de trends, ontwikkelingen en uitdagingen die op onze stad en regio afkomen. De Potloodschets Maastricht 2040 was de basis voor het huiswerk dat je ‘als stad’ aan de gemeente gaf. 

Op basis van de Potloodschets zijn gesprekken met de stad gevoerd. Die gesprekken hebben in juni en juli op verschillende manieren plaatsgevonden waarbij we rekening hielden met coronamaatregelen. Er is gewandeld in buurten, er zijn toekomstwandelingen in de stad gehouden, er waren online bijeenkomsten het was mogelijk om digitaal een bijdrage in te sturen.

Alle inbreng is samengevoegd in de Stadschets.

In de Stadsschets zijn de reacties opgenomen zoals we deze rechtstreeks hebben mogen ontvangen of hebben verwerkt op basis van de online bijeenkomsten, wandelingen en digitale input. De stadsschets geeft geen compleet of volledig representatief beeld van hoe de stad denkt, maar het geeft wel een beeld van onderwerpen die spelen in de stad en de denkrichtingen daarbinnen.

Lees de stadsschets

Read the summary of the city sketch in English

Stadsschets besproken

De belangrijkste punten van de Potloodschets en de Stadsschets waren de basis voor een bijeenkomst in MECC Maastricht op 22 september. Via de rondes ‘waarom’, ‘dilemma’s’, ‘kansen’ en ‘oplossingsrichtingen’ kwamen circa 150 aanwezigen tot hele mooie en innovatieve ideeën. Ideeën, waarmee de gemeente Maastricht verder aan de slag is gegaan.

Hoe de bijeenkomst verliep en wat de uiteindelijke oogst was is te lezen in een Stadskrant

Stadsronde

Na het verwerken van de ideeën zijn de stadsvisie, de economische visie en de sociale visie klaar. In de stadsronde die 1 december 2021 plaatsvond voerde de raad het gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Passen de visies bij de ambities van Maastricht richting 2040? 

Stadsvisie – de gezonde stad

In de stadsvisie staat de gezonde stad centraal. Dat betekent:

  1. Inclusieve stad: waarin iedereen meetelt en meedoet en waarin sterke veerkrachtige wijken het kloppende hart vormen
  2. Kennisstad: vitale stad die talent aantrekt en vasthoudt, waar innovatie plaatsvindt en waar mensen initiatief nemen
  3. Ontmoetingsstad: leefbare stad waar mensen zich welkom voelen en die ruimte geeft aan verbinding
  4. Groene stad: verrijkt door en verbonden met groen en water en goed op weg om duurzaam en klimaatneutraal te worden.
  5. Netwerkstad: stad die samenwerkt en die samen met onze partners in Zuid-Limburg en de Euregio een krachtige vuist maakt.

Read the summary of the City Vision 2040 in English

Domeinvergaderingen en raadsbesluit

Na de stadsronde volgen domeinvergaderingen  op 7 (sociale visie in het Domein Sociaal) en op 14 december (stadsvisie in het Domein Algemene Zaken en de economische visie in het Domein Economie en Cultuur). Het uiteindelijke raadsbesluit is gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021

Na het raadsbesluit gaan we de komende maanden en jaren samen met bewoners, organisaties, bedrijven, instellingen en de gemeenteraad de visie verder invullen en uitwerken.

Stadsvisie, sociale visie en economische visie

De stadsvisie is het overkoepelende document voor alle plannen en projecten waar de stad de komende jaren aan werkt. Dat is geen dichtgetimmerd plan, maar een schets van de toekomst.

organogram in rood en blauw
Maastricht van morgen

Maastricht van morgen

Die stadsvisie is ook uitgewerkt in een nieuwe sociale visie en een nieuwe economische visie. Een typisch sociaal vraagstuk is hoe we zorg en ondersteuning willen organiseren. Een echt economisch vraagstuk is welk soort werkgelegenheid willen we stimuleren? Samen geven deze 5 visies ons richting voor het Maastricht tot 2040. In 2019 en 2020 hebben we de cultuurvisie en de omgevingsvisie vernieuwd.