Heugemerveld

 In Heugemerveld staan verschillende ontwikkelingen op stapel. Er wordt nagedacht over een nieuwe, duurzame herontwikkeling of invulling van de Don Boscokerk, La Bellettsa en basisschool De Poort. Door de ontwikkelingen weten we nu nog niet hoe Heugemerveld en het Kardinaal van Rossumplein er over enkele jaren uitzien. Belangrijk zijn ook de plannen voor een nieuwe Lidl in de Don Boscokerk. Daar werkt de ontwikkelaar de komende tijd een plan voor uit.

Plan voor de buurt: Gebiedsvisie Heugemerveld

Samen met de buurt is het plan voor de toekomst uitgewerkt: Gebiedsvisie Heugemerveld – samen op weg naar 2040. Dit plan begint vanuit de wensen en behoeften van de bewoners. Vervolgens beschrijft het plan de gezamenlijke ambitie voor Heugemerveld, binnen het bestaande gemeentelijk beleid.

Wat maakt de buurt in de toekomst (nog) prettiger om in te wonen en te werken? Wat moet daarvoor veranderen? En ook: wat moet hiervoor behouden blijven of worden versterkt? De gebiedsvisie biedt hierbij een leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in Heugemerveld.

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 22 november 2022 in met het hoofddocument van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie werd ook ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Bekijk de Gebiedsvisie Heugemerveld

Ontmoetingsplek

Een duidelijk gezamenlijk omarmd uitgangspunt van het plan is dat het Kardinaal van Rossumplein de centrale ontmoetingsplek voor de buurt moet zijn en blijven. Er moet altijd plek zijn voor sociale functies zoals bijvoorbeeld een buurthuis. Dit hebben buurtbewoners aangegeven bij een brede enquête van enkele tijd geleden. De gemeente heeft dit overigens ook zo opgenomen in de door de raad vastgestelde stadsbrede Omgevingsvisie 2040. Hierin staat dat de gemeente Maastricht het kloppende hart en de ontmoetingsplekken in de buurten wil versterken.

Herontwikkeling Don Bosco en verhuizing supermarkt

Eind 2020 kocht Metropool Vastgoedontwikkeling, de vastgoedontwikkelaar van Lidl, de Don Boscokerk in Heugemerveld. De ontwikkelaar wil de huidige Lidl in Heugemerveld naar deze plek verhuizen. Dit jaar gaat Metropool Vastgoedontwikkeling met dit plan aan de slag.

De opzet is een duurzame en toekomstbestendige supermarkt. Daarnaast moet het plan aansluiten bij de gebiedsvisie.

Met andere woorden: het Kardinaal van Rossumplein blijft de centrale ontmoetingsplek voor Heugemerveld. Metropool Vastgoedontwikkeling wil de bewoners en andere belanghebbenden daarom graag nauw betrekken bij de 1e uitwerkingsfase van het plan.

foto van plein met betonnen kustwerken

Samen met school, Servatius en gemeente

Hoe de invulling van de ontmoetingsplek op het Kardinaal van Rossumplein er in de toekomst uit zal zien, is mede afhankelijk van andere ontwikkelingen.

Stichting KOM Leren denkt na over de toekomst van haar basisschoolvoorzieningen. Ook in relatie tot Montessori basisschool De Poort in Heugemerveld en de basisscholen in Randwyck en Heugem. Op dit moment zijn er in Heugemerveld (te) veel leegstaande schoollokalen.

Servatius en de gemeente denken na over de mogelijkheden tot herontwikkeling van La Bellettsa. De combinatie van een basisschool en ontmoetingscentrum in La Bellettsa is in de praktijk niet eenvoudig. En de woningcorporatie wil zich meer richten op het zorgen voor betaalbare huurwoningen. Het beheren van multifunctionele accommodaties (zoals La Bellettsa) hoort niet meer tot haar (hoofd)taken. 

Ondanks dat bij alle partijen nog onzekerheid is over de toekomst, is er ook 1 ding dat hen bindt. Ze voelen zich allemaal betrokken bij Heugemerveld en denken graag mee over nieuwe plannen voor het Kardinaal van Rossumplein.

Blijf op de hoogte

Via  de Facebookpagina  van buurtnetwerk Heugemerveld blijf je op de hoogte van nieuws rondom de buurtplannen. Metropool Vastgoed houdt inwoners via de webpagina www.kardinaalvanrossumplein.nl op de hoogte van hun plannen rond het Kardinaal van Rossumplein. Relevante proces,- en achtergrond informatie over de plannen vind je op deze pagina. Wil je  wekelijks op de hoogte blijven van het gemeentelijke nieuws? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief

Vragen

Neem contact op met projectleider Judith Egter via judith.egter [at] maastricht.nl (judith[dot]egter[at]maastricht[dot]nl).