Heugemerveld

Er gebeurt veel in Heugemerveld. Zo heeft de Lidl de Don Boscokerk gekocht. Maar er is ook nog veel onduidelijk. Servatius denkt na over de toekomst van La Bellettsa. Stichting KOM Leren denkt na over De Poort en het basisonderwijs in Heugemerveld, Randwyck en Heugem. Tijd dus om samen voor meer duidelijkheid te zorgen een plan te maken voor de toekomst.  

Plan voor de buurt

In 2020 wilden we samen met de buurt een plan maken voor de toekomst; de gebiedsvisie. En dan met name toegespitst op het Kardinaal van Rossumplein. Maar corona gooide roet in het eten. In de tussentijd gebeurde er van alles in de buurt. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het proces. Maar ze bieden ook kansen voor het ontwikkelen van een nieuw plan.

Ontmoetingsplek

Uitgangspunt bij het plan is dat rond het Kardinaal van Rossumplein ruimte is en blijft voor sociale functies zoals bijvoorbeeld een buurthuis. Dit hebben buurtbewoners aangegeven bij een brede enquête van enkele tijd geleden. Gesprekken met buurtvertegenwoordigers maken duidelijk dat deze wens er nog steeds is. Dit is overigens ook het uitgangspunt in de Omgevingsvisie die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Samen met bewoners

Al in 2017 is een brede enquête gehouden in de buurt. Hieruit zijn een aantal wensen voor de gebiedsvisie naar voren gekomen. Wensen die nog steeds actueel zijn. Er is een werkgroep die er voor zorgt dat deze wensen onder de aandacht komen van de partijen die betrokken zijn bij de huidige gebiedsontwikkelingen op en rond het Kardinaal van Rossumplein. In deze werkgroep zitten ook leden van het bestuur van het buurtnetwerk. In het verdere proces van de planuitwerking wordt uiteraard ruimte ingebouwd om de ideeën die ontstaan in brede bijeenkomsten te toetsen bij de buurt. Meer mensen zorgen nu eenmaal voor meer en betere ideeën.

Samen met supermarkt, school en Servatius

De Lidl wil op de plek van de Don Boscokerk hun nieuwe supermarkt realiseren. Servatius is samen met de gemeente de eigenaar van La Bellettsa. De woningcorporatie denkt na over de herontwikkeling van dit pand. Er zijn op dit moment (te) veel leegstaande schoollokalen. En stichting KOM Leren denkt na over De Poort en het basisschoolvoorzieningen in Heugemerveld, maar ook in Randwyck en Heugem. Ondanks dat er bij alle partijen nog onzekerheid is over de toekomst, is er ook 1 ding dat ze bindt. Ze voelen zich allemaal betrokken bij Heugemerveld en denken graag mee over nieuwe plannen voor het Kardinaal van Rossumplein

foto van plein met betonnen kustwerken

Stand van zaken

Op maandag 19 juli 2021 heeft in de Koepelkerk een buurtbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze buurtbijeenkomst zijn de aanwezigen bijgepraat over de actuele stand van zaken van de verschillende projecten, hebben ze vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen uiten. Wilt u het verslag van deze bijeenkomst ontvangen stuur dan een e-mail naar monique.voncken [at] maastricht.nl.

Concreet is afgesproken dat de Lidl de komende periode de haalbaarheid van de plannen onderzoekt. De eerste voorstellen zullen dan dit najaar gedeeld worden met een klankbordgroep die bestaat uit bewoners en leden van het Buurtnetwerk en de werkgroep buurthuis. Afhankelijk van de voortgang wordt eind 2021 weer een nieuwe brede buurtbijeenkomst georganiseerd.

Blijf op de hoogte

Via  de Facebookpagina  van buurtnetwerk Heugemerveld blijft u op de hoogte van nieuws rondom de buurtplannen. Relevante proces,- en achtergrond informatie over de plannen vindt u op deze pagina. Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van het gemeentelijke nieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief

Vragen?

Neem contact op met projectleider Judith Egter via judith.egter [at] maastricht.nl.

Raadsinformatiebrief

Medio december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Deze kunt u raadplegen via ons raadsinformatiesysteem