Heugemerveld

Er gebeurt veel in Heugemerveld. Zo heeft de Lidl de Don Boscokerk gekocht. Maar er is ook nog veel onduidelijk. Servatius denkt na over de toekomst van La Bellettsa. Stichting KOM Leren denkt na over De Poort en het basisonderwijs in Heugemerveld, Randwyck en Heugem. Tijd dus om samen voor meer duidelijkheid te zorgen en een plan te maken voor de toekomst.  

Plan voor de buurt

Samen met de buurt werken we aan een plan voor de toekomst; de gebiedsvisie. Deze visie beschrijft straks de gezamenlijke ambitie voor Heugemerveld. Hoe moet de wijk er in 2040 uitzien? Op dit moment ligt een eerste conceptvisie bij de buurt. 

Ontmoetingsplek

Een duidelijk gezamenlijk omarmd uitgangspunt van het plan is dat het Kardinaal van Rossumplein de centrale ontmoetingsplek voor de buurt moet zijn en blijven. Er moet altijd plek zijn voor sociale functies zoals bijvoorbeeld een buurthuis. Dit hebben buurtbewoners aangegeven bij een brede enquête van enkele tijd geleden. De gemeente heeft dit overigens ook als uitgangspunt opgenomen in de door de raad vastgestelde stadsbrede Omgevingsvisie 2040.

Samen met bewoners, school, Servatius en de supermarkt

Hoe de invulling van de ontmoetingsplek op het Kardinaal van Rossumplein er straks daadwerkelijk uit komt te zien is onderwerp van gesprek tussen alle stakeholders. Uiteraard moet de invulling van deze plek aansluiten bij de uitgangspunten van de nieuwe gebiedsvisie. Er waren al gesprekken opgestart met alle stakeholders over de gewenste invulling. In een vervolgtraject start Metropool Vastgoed, vastgoedontwikkelaar van Lidl, met de uitwerking van haar plan voor de Don Boscokerk. In deze kerk wil de ontwikkelaar onder andere de supermarkt van de toekomst realiseren. Bewoners en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij deze eerste uitwerkingsfase. En: de wens is om niet alleen te kijken naar de herontwikkeling van de Don Boscokerk maar om ook te onderzoeken of herontwikkeling van het hele plein mogelijk is.

Verder denken Servatius en de gemeente samen na over de herontwikkeling van La Bellettsa. En wellicht over het toevoegen van huurwoningen. Ook zijn er op dit moment (te) veel leegstaande schoollokalen. Stichting KOM Leren denkt daarom na over de toekomst van De Poort en basisschoolvoorzieningen in Heugemerveld, ook in relatie tot de basisscholen in Randwyck en Heugem. 

Ondanks dat bij alle partijen nog onzekerheid is over de toekomst, is er ook 1 ding dat ze bindt. Ze voelen zich allemaal betrokken bij Heugemerveld en denken graag mee over nieuwe plannen voor het Kardinaal van Rossumplein. Samen willen ze een mooi plan voor het plein ontwikkelen.

foto van plein met betonnen kustwerken

Stand van zaken gebiedsvisie

De afgelopen maanden heeft een brede vertegenwoordiging van de buurt samen met externe ondersteuning in overleg met de gemeente de conceptgebiedsvisie voor Heugemerveld afgerond. Deze conceptvisie is nu voor iedereen beschikbaar.

Download de conceptgebiedsvisie

We nodigen u van harte uit om de samenvatting en/of volledige versie van de gebiedsvisie te lezen.

Heeft u nog opmerkingen en of aanvullingen? Stuur deze dan naar judith.egter [at] maastricht.nl. We kijken dan hoe we uw opmerkingen een plek kunnen geven.

We zitten op dinsdag 10 mei van 19.00 tot 21.00 uur ook in La Bellettsa. U kunt dan binnenlopen voor het stellen van vragen of geven van opmerkingen op de conceptvisie.

Nadat we alle opmerkingen hebben verwerkt, ronden we de gebiedsvisie definitief af en bieden we hem aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad aan. De gebiedsvisie dient vervolgens als richtinggevend document voor de toekomstige ontwikkelingen in Heugemerveld.

Blijf op de hoogte

Via  de Facebookpagina  van buurtnetwerk Heugemerveld blijf je op de hoogte van nieuws rondom de buurtplannen. Metropool Vastgoed houdt inwoners via de webpagina www.kardinaalvanrossumplein.nl op de hoogte van hun plannen rond het Kardinaal van Rossumplein. Relevante proces,- en achtergrond informatie over de plannen vind je op deze pagina. Wil je  wekelijks op de hoogte blijven van het gemeentelijke nieuws? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief

Vragen

Neem contact op met projectleider Judith Egter via judith.egter [at] maastricht.nl.

Raadsinformatiebrief

Medio december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Deze kun je raadplegen via ons raadsinformatiesysteem