afbeelding van 2 mensen voor een scherm evenementenbeleid

Evenementenbeleid

Op dit moment actualiseert de gemeente Maastricht haar evenementenbeleid. Daarvoor wil de gemeente graag in gesprek gaan met betrokkenen om over evenementen in de stad te praten.

Evenementen zijn onlosmakelijk verbonden met Maastricht.  Bezoekers uit de regio, de rest van Nederland, de omliggende grensgebieden en van ver daarbuiten bezoeken Maastricht voor het ruime en kwalitatieve aanbod aan onder andere evenementen. Daar zijn we blij mee, want evenementen hebben een grote maatschappelijk en economische meerwaarde voor de stad. Het brengt echter ook uitdagingen mee om de balans tussen deze levendigheid en leefbaarheid te waarborgen. Om die reden heeft de gemeente een evenementenbeleid.

2 bijeenkomsten omdat...

Beleid geeft richting aan wat wij doen. Om dat zo te houden, houdt de gemeente het evenementenbeleid eens in de zoveel tijd opnieuw tegen het licht. Daar horen we graag de mening van alle betrokkenen over. Daarom organiseren we in februari 2 bijeenkomsten om met jou in gesprek te gaan.

 • Woensdag 1 februari, 18.45 - 21.00 uur - Evenementen algemeen in de stad
  Locatie: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, 6211 KM, Maastricht
 • Donderdag 9 februari, 18.45 - 21.00 uur - Evenementen op het Vrijthof
  Locatie: Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47, 6211 LE, Maastricht
  LET OP! De datum van deze bijeenkomst is veranderd. De datum is van 8 februari verschoven naar 9 februari.

Aanmelden

Aanmelden is verplicht.

evenementenbeleid [at] maastricht.nl (Mail ons) 

Fijn als je in de onderwerpregel zet voor welke bijeenkomst(en) je je aanmeldt. 

Verhinderd?

Kun je niet komen en wil je wel meedenken?

evenementenbeleid [at] maastricht.nl (Mail ons)

Hoe ziet het programma eruit?

 • 18.45 uur: inloop
 • 19.00 uur: aftrap en inleiding 
 • 19.30 uur: start interactief gedeelte
 • 20.30 uur: afsluiting
 • 21.00 uur: uiterst einde van de avond

Wat gaan we bespreken? 

We trappen af door uit te leggen welke stappen al gezet zijn en waar we in de actualisatie verder op ingaan. Vervolgens nodigen we je uit om met elkaar en met ons over specifieke onderwerpen te spreken. Vanuit de gemeente willen we graag de volgende onderwerpen bespreken:

 • Wat betekenen evenementen in de stad voor jou?
 • Aan welke kwaliteiten van een evenement hecht je waarde?
 • Hoe kunnen we een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid waarborgen?

Tijdens de avond is er ook ruimte om andere onderwerpen te bespreken. Het doel van de avond is om informatie, ideeën voor verbeteringen en inzichten over evenementen in Maastricht op te halen.

Onderaan deze pagina staan een aantal verwijzingen naar achtergrondinformatie over het evenementenbeleid. Je kunt deze documenten lezen ter voorbereiding op de bijeenkomsten.

Hoe verder?

De opgehaalde informatie is input voor de actualisatie. Natuurlijk informeren we deelnemers over het vervolg richting besluitvorming door de gemeenteraad.