Buurtpeiling 2022 – de uitkomsten

In november 2022 kon je de buurtpeiling invullen. Een korte vragenlijst die gemeente Maastricht elke 4 jaar openstelt. De uitkomsten gebruiken we om gericht iets te doen of aan te pakken in de buurten. Of om te ontdekken of een actie gewerkt heeft. Je helpt er dus je eigen buurt mee als je meedoet.

De uitkomsten van 2022

De Buurtpeiling 2022 is door 12.350 mensen ingevuld. Dat is ongeveer 10% van onze inwoners. De jongste invuller was 7 jaar, de oudste boven de 100 jaar. We bedanken iedereen die de Buurtpeiling invulde!

De uitkomsten vind je in dit online dashboard.

Hier staan alle uitkomsten bij elkaar, per onderwerp:

 • buurt
 • woning
 • voorzieningen
 • eenzaamheid
 • vrijwilligerswerk en mantelzorg
 • sport en beweging
 • verenigingen
 • veiligheid en overlast
 • vervoer
 • evenementen
 • achtergrondgegevens

Als een onderwerp ook in 2014 en/of 2018 is meegenomen in de Buurtpeiling, kun je uitkomsten vergelijken. Als je in het dashboard op het kaartje rechtsonder klikt, kun je de uitkomsten op buurtniveau bekijken.

Let op: het dashboard is het beste leesbaar op tablet of computer.

Heb je vragen?

Stuur gerust een e-mail naar buurtpeiling [at] maastricht.nl (buurtpeiling[at]maastricht[dot]nl). Of bel naar 14 043.