Parkeerdruk Wyckerpoort-Noord

Wyckerpoort-Noord maakt deel uit van het ‘stedelijke gebied’ van Maastricht. Het beleid van de gemeente is om parkeren in het stedelijke gebied niet verder uit te breiden en daar waar er draagvlak is parkeerplaatsen om te zetten naar groen of fietsparkeerplaatsen. In oktober 2021 zijn gesprekken gepland met een brede klankbordgroep. Deze groep bestaat uit inwoners en andere belanghebbenden uit de wijk. Samen met de gemeente denkt de klankbordgroep tijdens het hieronder beschreven proces na over hoe de parkeerdruk aan te pakken.

kaart met in rood een parkeergebied omlijnd

Voorstel in overleg

In overleg met de klankbordgroep wordt een voorstel van parkeermaatregelen uitgewerkt. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in de eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven.

Werkwijze/stappen

e gemeente voert parkeermaatregelen in omdat Wyckerpoort deel uitmaakt van het ‘stedelijk gebied’ in Maastricht en er sprake is van parkeerdruk. We werken volgens deze stappen:

  • Bewoners melden overlast. Er volgt een parkeerdrukmeting door de gemeente in de wijk.
  • Op basis van meldingen en meting gaat een proces van start om de parkeermaatregelen te kunnen invoeren.
  • Oktober 2020: er is een klankbordgroep gevormd.
  • Eind 2020: de klankbordgroep wordt op de hoogte gesteld van de onderzoeken en samen inventariseren we aandachtspunten.
  • Juli 2021: om de klankbordgroep uit te breiden ontvangt ieder huishouden in de wijk een uitnodiging om lid te worden van de klankbordgroep.  
  • Oktober 2021: bijeenkomst klankbordgroep vindt volgens de dan geldende coronamaatregelen plaats. Tijdens deze bijeenkomst halen we ervaringen op.
  • November 2021: het voorstel wordt uitgewerkt en wordt teruggekoppeld aan de klankbordgroep.
  • Na verwerking van de reacties neemt de gemeente een besluit.
  • Daarna worden bewoners geïnformeerd over vervolgstappen, vergunningsaanvraag en daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
  • Gemeente plaatst borden, betaalautomaten en het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

Meer informatie

 Op de hoogte blijven? Of heb je vragen over parkeren in Wyckerpoort-Noord? Mail dan naar parkerenwyckerpoort [at] maastricht.nl                       

Woon je niet in Wyckerpoort-Noord, maar ervaar je wel parkeerdruk in jouw wijk? Op de pagina Aanpak parkeerdruk in woonwijken lees je hoe je parkeerdruk kunt melden.