Parkeerdruk Wittevrouwenveld

Wittevrouwenveld maakt deel uit van het ‘stedelijke gebied’ van Maastricht. Het beleid van de gemeente is om parkeren in het stedelijke gebied niet verder uit te breiden en daar waar er draagvlak is parkeerplaatsen om te zetten naar groen of fietsparkeerplaatsen. In het najaar van 2022 zijn we gestart we met invoering van combiparkeren in delen van Wittevrouwenveld waar nu nog geen combiparkeren geldt. Bewoners hebben vooraf een brief met uitleg ontvangen en een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep.

Kaartweergave van het gebied voor combiparkeren in Wittevrouwenveld

Voorstel in overleg

In overleg met de klankbordgroep werken we een voorstel van parkeermaatregelen uit. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in de eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven.

Werkwijze/stappen

De gemeente voert parkeermaatregelen in omdat Wittevrouwenveld deel uitmaakt van het ‘stedelijk gebied’ in Maastricht en er sprake is van parkeerdruk. In een deel van Wittevrouwenveld is al combiparkeren ingevoerd. We breiden dit uit naar de hele buurt. We werken volgens de onderstaande stappen.

  • Bewoners melden overlast. Er volgt een parkeerdrukmeting door de gemeente in de wijk.
  • Op basis van meldingen en meting gaat een proces van start om de parkeermaatregelen te kunnen invoeren.
  • Najaar 2022: er is een klankbordgroep gevormd.
  • Najaar 2022:  tijdens een bijeenkomst met de klankbordgroep halen we ervaringen en aandachtspunten op.
  • Eind 2022: het voorstel wordt uitgewerkt en teruggekoppeld aan de klankbordgroep.
  • Na verwerking van de reacties neemt de gemeente een besluit.
  • 2023: bewoners worden geïnformeerd over vervolgstappen en vergunningsaanvraag. Daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
  • 2023: de gemeente plaatst borden, betaalautomaten en het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Of heb je vragen over parkeren in Wittevrouwenveld? Mail dan naar parkerenwittevrouwenveld [at] maastricht.nl.

Woon je niet in Wittevrouwenveld, maar ervaar je wel parkeerdruk in jouw wijk? Op de pagina Aanpak parkeerdruk in woonwijken lees je hoe je parkeerdruk kunt melden.