Parkeerdruk Wittevrouwenveld

Wittevrouwenveld maakt deel uit van het ‘stedelijke gebied’ van Maastricht. Het beleid van de gemeente is om parkeren in het stedelijke gebied niet verder uit te breiden en daar waar er draagvlak is parkeerplaatsen om te zetten naar groen of fietsparkeerplaatsen. In 2023 breiden we het combiparkeren in Wittevrouwenveld uit. 

Wat is combiparkeren?

Combiparkeren betekent dat bewoners met een vergunning in de eigen wijk kunnen parkeren. Bezoekers betalen voor parkeren in je wijk. Met een vergunning hoef je geen parkeerkaartje te kopen bij een parkeerautomaat. Je parkeervergunning is alleen geldig voor Wittevrouwenveld. Met een vergunning mag je parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen in Wittevrouwenveld, behalve als de borden op straat iets anders aangeven. Mensen zonder vergunning moeten betalen. Je bezoek kan met 50 procent korting parkeren met de bezoekersregeling. 

Waar komt combiparkeren in Wittevrouwenveld?

Sommige straten in Wittevrouwenveld hebben last van mensen die hun auto er lang gratis parkeren. In een deel van Wittevrouwenveld is al combiparkeren ingevoerd. We breiden dit uit naar de hele wijk. Op de kaart hieronder zie je over welk gebied het gaat. 

Kaartweergave van het gebied voor combiparkeren in Wittevrouwenveld

Wat verandert er nog meer?

 • Het lage parkeertarief in de Edisonstraat vervalt.
 • Je kunt niet meer parkeren met een dagkaart in de Frankenstraat en op het Voltaplein.

Veelgestelde vragen en meer informatie

 • De gemeente voert in de eerste plaats parkeermaatregelen in omdat er in Wittevrouwenveld een aantal straten is waar de parkeerdruk te hoog is. Combiparkeren zorgt ervoor dat bewoners en hun bezoek in hun eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven.

 • Per adres kun je maximaal 2 vergunningen aanvragen als je geen parkeerplek op eigen terrein hebt. De kosten voor een parkeervergunning vind je op de gemeentelijke website (parkeertarieven - overig gebied).  

  Je bezoek mag met 50 procent korting parkeren. Vraag dan wel eerst de bezoekersregeling ‘parkeren voor bezoek’ aan. 

  Voorwaarden voor een parkeervergunning

  • Je staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie in Wittevrouwenveld
  • Het kenteken staat/de kentekens staan op jouw naam.
 • Ondernemers kunnen een bedrijvenvergunning aanvragen. De kosten hiervan vind je ook op de gemeentelijke website.

  Voor werknemers die buiten Maastricht wonen, kun je een woon-werkvergunning regelen.

Werkwijze/stappen

We werken volgens de onderstaande stappen.

 • Bewoners melden overlast. Er volgt een parkeerdrukmeting door de gemeente in de wijk.
 • Op basis van meldingen en metingen gaat een proces van start om de parkeermaatregelen te kunnen invoeren.
 • Najaar 2022:  tijdens een bijeenkomst met een klankbordgroep haalden we ervaringen en aandachtspunten op.
 • Eind 2022 hebben we een voorstel uitgewerkt en teruggekoppeld aan de klankbordgroep. De reacties op het voorstel hebben we waar het kon verwerkt in een definitief voorstel.
 • Op 29 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten combiparkeren in te voeren in de rest van Wittevrouwenveld en de omgeving.
 • Najaar 2023: bewoners worden geïnformeerd over vervolgstappen en over het aanvragen van vergunningen. Daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
 • Najaar 2023: de gemeente plaatst borden, betaalautomaten en je kunt een parkeervergunning aanvragen.
 • Medio 2024 voeren we een nieuwe parkeerdrukmeting uit. Op basis daarvan beoordelen we of het combiparkeren goed werkt.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Of heb je vragen over parkeren in Wittevrouwenveld? Mail dan naar parkerenwittevrouwenveld [at] maastricht.nl (parkerenwittevrouwenveld[at]maastricht[dot]nl).

Woon je niet in Wittevrouwenveld, maar ervaar je wel parkeerdruk in jouw wijk? Op de pagina Aanpak parkeerdruk in woonwijken lees je hoe je parkeerdruk kunt melden.