Parkeerdruk Scharn

Scharn-West maakt deel uit van het ‘stedelijk gebied’ van Maastricht. Het beleid van de gemeente is om parkeren in het stedelijk gebied niet verder uit te breiden en daar waar er draagvlak is parkeerplaatsen om te zetten naar groen of fietsparkeerplaatsen. In 2023 beginnen we met de invoering van combiparkeren in Scharn-West. Inwoners van Scharn-West hebben een brief met uitleg gekregen en een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst vertellen we inwoners meer over combiparkeren en wat dit betekent voor de buurt. Tegelijkertijd halen we aandachtspunten uit de buurt op. Die nemen we als dat kan mee in het definitieve ontwerp. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in de eigen buurt kunnen parkeren en de voorzieningen in de buurt bereikbaar blijven.

kaart combiparkeren Scharn-West

Werkwijze/stappen

De gemeente voert parkeermaatregelen in omdat Scharn-West deeluitmaakt van het ‘stedelijk gebied’ in Maastricht en er sprake is van parkeerdruk. Het stedelijk gebied strekt zich uit van Brusselsepoort tot Geusselt (oost-west) en van Boschpoort tot Randwyck (noord-zuid).

We breiden combiparkeren in Scharn uit tot en met de Kapelstraat. Scharn-Oost valt niet in het stedelijk gebied en ervaart geen parkeerdruk. We werken volgens de onderstaande stappen.

  • Bewoners melden overlast. Er volgt een parkeerdrukmeting door de gemeente in de buurt.
  • Op basis van meldingen en meting gaat een proces van start om de parkeermaatregelen in te voeren.
  • Februari/maart 2023: We organiseren een inloopbijeenkomst voor bewoners.
  • Maart – april 2023: de gemeente verwerkt de aandachtspunten van bewoners als dat kan in een definitief ontwerp.
  • Het college van burgemeester en wethouders besluit tot invoering van combiparkeren.
  • Medio 2023: bewoners worden geïnformeerd over vervolgstappen en vergunningsaanvraag.
  • De gemeente plaatst borden, betaalautomaten en past waar nodig de markeringen van parkeervakken aan. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen.
  • Als alles op straat is ingericht voor combiparkeren worden de parkeermaatregelen ingevoerd.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Of heb je vragen over parkeren in Scharn? Mail dan naar parkerenscharn [at] maastricht.nl.

Woon je niet in Scharn-West, maar ervaar je wel parkeerdruk in jouw wijk? Op de pagina Aanpak parkeerdruk in woonwijken lees je hoe je parkeerdruk kunt melden.