Parkeerdruk Boschpoort-noord

In Boschpoort-Noord is vaak sprake van parkeeroverlast door de hoge parkeerdruk. Daardoor kunnen bewoners moeilijker een parkeerplek vinden in de buurt. In oktober 2020 zijn de eerste gesprekken gepland met een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de inwoners  uit de wijk en uit andere belanghebbenden. Samen met de gemeente denkt de klankbordgroep tijdens het hieronder beschreven proces na over hoe de parkeerdruk aan te pakken.

kaart met roodomlijnd parkeergebied

Voorstel in overleg

In overleg met de klankbordgroep wordt een voorstel van parkeermaatregelen uitgewerkt. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in de eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven.

Werkwijze/stappen

De gemeente kan alleen parkeermaatregelen invoeren als er voldoende draagvlak is in de wijk. We werken volgens deze stappen:

 • Bewoners melden overlast. Er volgt een parkeerdrukmeting door de gemeente in de wijk.
 • Op basis van meldingen en meting gaat een proces van start om de parkeermaatregelen te kunnen invoeren.
 • Oktober 2020:  er is een klankbordgroep gevormd met maximaal 10 personen.
 • Eind 2020: samen met de klankbordgroep onderzoeken we de uitvoering van de parkeermaatregelen en werken we een voorstel uit.
 • Mei 2021: het voorstel delen we online met de inwoners en we vragen inwoners te reageren op het voorstel.
 • Juni 2021: een groep inwoners geeft aan het niet eens te zijn met het voorstel. Op basis van die reacties hebben we besloten de samenstelling van de klankbordgroep te veranderen.
 • Juli 2021: ieder huishouden in de wijk krijgt een uitnodiging om lid te worden van de klankbordgroep. Er is veel interesse. Daarom organiseren we in september een informatiemarkt voor iedereen die zich heeft opgegeven.
 • September 2021: informatiemarkt vindt volgens de dan geldende coronamaatregelen plaats. Tijdens die markt informeren we de deelnemers en halen we reacties op.
 • Oktober 2021: het voorstel wordt uitgewerkt en wordt teruggekoppeld aan de klankbordgroep.
 • Na verwerking van de reacties neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.
 • Als het college akkoord gaat, dan worden inwoners geïnformeerd over vervolgstappen en volgt een vergunningsaanvraag. Daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
 • Gemeente plaatst verkeersborden, betaalautomaten en het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

Meer informatie

 • Op de hoogte blijven? Of heb je vragen over parkeren in Boschpoort-Noord ? Mail dan naar parkerenboschpoort [at] maastricht.nl.
 • Woon je niet in Boschpoort-Noord, maar ervaar je wel parkeerdruk in jouw wijk? Op de pagina Aanpak parkeerdruk in woonwijken lees je hoe je parkeerdruk kunt melden.