Parkeerdruk Boschpoort-Noord

Boschpoort-Noord maakt deel uit van het ‘stedelijke gebied’ van Maastricht. Het beleid van de gemeente is om parkeren in het stedelijke gebied niet verder uit te breiden en daar waar er draagvlak is parkeerplaatsen om te zetten naar groen of fietsparkeerplaatsen. In oktober 2021 zijn de eerste gesprekken gepland met een brede klankbordgroep. Deze groep bestaat uit inwoners en andere belanghebbenden uit de wijk. Samen met de gemeente denkt de klankbordgroep tijdens het hieronder beschreven proces na over hoe de parkeerdruk aan te pakken.

kaart met roodomlijnd parkeergebied

Voorstel in overleg

In overleg met de klankbordgroep wordt een voorstel van parkeermaatregelen uitgewerkt. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in de eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven.

Werkwijze/stappen

De gemeente voert parkeermaatregelen in omdat Boschpoort deeluitmaakt van het ‘stedelijk gebied’ in Maastricht en sprake is van parkeerdruk. We werken volgens deze stappen:

 • Bewoners melden overlast. Er volgt een parkeerdrukmeting door de gemeente in de wijk.
 • Op basis van meldingen en meting gaat een proces van start om de parkeermaatregelen te kunnen invoeren.
 • Oktober 2020: er is een klankbordgroep gevormd.
 • Eind 2020: samen met de klankbordgroep onderzoeken we de uitvoering van de parkeermaatregelen en werken we een voorstel uit.
 • Mei 2021: het voorstel delen we online met de inwoners en we vragen inwoners te reageren op het voorstel.
 • Juni 2021: een groep inwoners geeft aan het niet eens te zijn met het voorstel. Op basis van die reacties is besloten de samenstelling van de klankbordgroep aan te passen.
 • Juli 2021: ieder huishouden in de wijk krijgt een uitnodiging om lid te worden van de klankbordgroep. Er is veel interesse.
 • Oktober 2021: bijeenkomst klankbordgroep vindt volgens de dan geldende coronamaatregelen plaats. Tijdens deze bijeenkomst halen we ervaringen op.
 • November 2021: het voorstel wordt uitgewerkt en wordt teruggekoppeld aan de klankbordgroep.
 • Na verwerking van de reacties neemt de gemeente een besluit.
 • Daarna worden bewoners geïnformeerd over vervolgstappen, vergunningsaanvraag en daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
 • Gemeente plaatst borden, betaalautomaten en het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

Meer informatie

 • Op de hoogte blijven? Of heb je vragen over parkeren in Boschpoort-Noord ? Mail dan naar parkerenboschpoort [at] maastricht.nl.
 • Woon je niet in Boschpoort-Noord, maar ervaar je wel parkeerdruk in jouw wijk? Op de pagina Aanpak parkeerdruk in woonwijken lees je hoe je parkeerdruk kunt melden.