30 kilometerzone Maastricht Oost

Op de Groene Loper en in een deel van Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn geldt een nieuwe 30 kilometerzone. Dat betekent dat je in dit gebied niet meer harder dan 30 kilometer per uur mag rijden. 

Ook willen we dat voetgangers, fietsers en automobilisten samen genieten van de Groene Loper en er tegelijkertijd veilig gebruik van maken. Daarom gaan de gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar aan de slag met een aanpak voor veilig verkeersgedrag. Op deze pagina lees je hoe je hierover kunt meedenken.

Waarom een 30 kilometerzone?

Er is meer verkeer op de Groene Loper. Dat komt doordat er nieuwe woningen zijn gekomen. De Groene Loper moet een fijne plek blijven voor mensen die hier wonen en willen wandelen. Meer verkeersdrukte en hardrijdende auto's helpen dan niet. Daarom besloot de gemeenteraad eind 2021 om de Groene Loper in te richten als een 30 kilometerzone.  Ook op (delen van) de Meerssenerweg en Scharnerweg - nabij de Groene Loper - is de snelheid verlaagd. 

Waar geldt nu 30 kilometer per uur?

Op de volgende plekken is de snelheid teruggebracht naar 30 kilometer per uur: 

 • President Rooseveltlaan 
 • Koningsplein 
 • Oranjeplein 
 • Nassaulaan 
 • Winterbed 
 • Meerssenerweg (tussen Viaductweg en Scharnerweg) 
 • Professor Nijpelsstraat 
 • Noormannensingel 
 • Heerderweg 
 • Sint Gerardusweg 
 • Dr. Schaepmanstraat 
 • Czaar Peterstraat 
 • Scharnerweg (tussen Sibemaweg en Meerssenerweg).

Op de kaart zie je precies over welk gebied in Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn het gaat.

een kaartje met daarop aangegeven welke straten liggen in 30 kilometerzone Wittevrouwenveld

Hoe zie je waar de 30 kilometerzone begint?

De 30 km/uur borden staan op 4 plekken rondom de zone:

 • aan de zuidzijde: Winterbed
 • aan de westzijde: buiten de Scharnertunnel
 • aan de oostzijde: Scharnerweg net voorbij de rotonde bij de Sibemaweg
 • aan de noordzijde: Olympiaweg, oprit naar de Dr. Schaepmanstraat, Meerssenerweg vlakbij de Viaductweg. 

De 30 km/uur borden staan dus alleen aan het begin van de zone. Eenmaal in de zone staan er geen borden meer. We kregen van enkele inwoners de vraag of we herhalingsborden kunnen plaatsen binnen de zone. We gaan na of dat mogelijk is. Op enkele locaties staan nog oude snelheidsborden. Deze halen we zo snel mogelijk weg. 

Naast deze borden komt er ook een grote 30 op het wegdek. Dit maakt de toegang tot de zone extra duidelijk. Op een aantal plekken ontbreekt deze grote 30 nog op het wegdek. De weeromstandigheden moeten gunstig zijn als we deze aanbrengen.

Wil je op de hoogte blijven? Zodat je bijvoorbeeld snel weet waar bijvoorbeeld 30 km/uur borden zijn geplaatst, waar de 30 km markering nog ontbreekt of juist recent is aangebracht? Meld je dan aan voor de voortgangsberichten. Stuur een e-mail naar groeneloper [at] maastricht.nl (groeneloper[at]maastricht[dot]nl).

 

30km zone Scharnerweg

Meedenken met communicatie- en gedragsaanpak

In opdracht van de gemeente gaat Zuid-Limburg Bereikbaar werken aan een communicatie- en gedragsaanpak over het stimuleren van een veilig verkeersgebruik van de Groene Loper. Met name op het gele middenpad is het steeds vaker dringen tussen de fietser en de wandelaar. Snelle fietsers die de rijbaan nemen, voelen zich opgejaagd door de auto’s. Met de nieuwe snelheid van 30 kilometer per uur willen we de verkeersveiligheid verbeteren. Maar er is meer nodig.

Daarom willen we hierover extra gaan communiceren en het gewenste gedrag stimuleren. Dat doen we samen met meedenkgroep. Een tiental buurtgenoten en verkeersgebruikers hebben zich hiervoor aangemeld. 

Daarnaast komt er een projectteam met onder andere een gedragsspecialist, een verkeerspsycholoog en communicatieprofessionals. In het 2e kwartaal van 2024 stellen we dit projectteam samen. De deelnemers van de meedenkgroep krijgen dan ook een uitnodiging. 

Wil je meedenken over voorlichtings- en bewustwordingsacties? Stuur dan een e-mail naar groeneloper [at] maastricht.nl (groeneloper[at]maastricht[dot]nl).

Planning 

Welke stappen hebben we al genomen en welke acties kun je nog verwachten:

 • In juni 2023 zijn we begonnen met het tellen van auto’s en fietsers en het meten van snelheden. Dit gaan we in 2024 en later nog eens herhalen. Zo weten we of de 30 kilometerzone er ook echt voor zorgt dat de verkeersdrukte afneemt.

Bekijk de resultaten van deze 1e meting

 • Begin december 2023 zijn aan de randen van de 30 kilometerzone de benodigde borden geplaatst. Dit is volgens het verkeersbesluit dat in juli 2023 is gepubliceerd. Met het plaatsen van de borden geldt de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.
 • In het najaar van 2023 waren er 2 bijeenkomsten. Ruim 30 enthousiaste omwonenden en andere belanghebbenden hebben meegedacht over een conceptplan om de rijbanen op de Groene Loper anders in te richten. Die andere inrichting moet ervoor zorgen dat automobilisten hun snelheid aanpassen.
 • In januari en februari 2024 is dit conceptplan afgestemd met partners, zoals de Fietsersbond en Arriva.
 • Op enkele locaties staan nog oude snelheidsborden en/of borden voor bouwverkeer. Deze halen we nog weg. Ook zorgen we dat overal aan het begin van de zone een grote 30 op het wegdek wordt aangebracht.
 • In het 2e kwartaal van 2024 gaan we de buurt informeren over het conceptplan. Dat is een vervolg op de bijeenkomsten met de buurt in het najaar van 2023. 
 • In het 2e kwartaal van 2024 stellen we projectteam communicatie- en gedragsaanpak samen. We organiseren dan ook bijeenkomsten met de meedenkgroep. Vervolgens leggen we het conceptplan voor aan het college van burgemeester en wethouders, die er het definitieve besluit over neemt.
 • In het 3e en 4e kwartaal van 2024 verwachten we te starten met bewustwordingsacties. Dan start ook het traject richting uitvoering van het plan fysieke maatregelen. 

Halfverharding op de Groene Loper

De laatste jaren is gebleken dat GraviLyn, het materiaal voor de halfverharding op de Groene Loper, te wensen overlaat. Er loopt nog een onderhoudsovereenkomst tot en met juni 2028. De gemeente is van plan om daarna het materiaal te vervangen door een ander, harder en duurzamer materiaal. We houden de situatie in de gaten en laten het loslatend materiaal vaker opvegen/herstellen. Zo willen we de verkeersveiligheid waarborgen.

Vragen of meedenken?

Heb je vragen of opmerkingen? Wil je voortgangsberichten ontvangen? Of wil je meedenken over de communicatie- en gedragsaanpak voor de Groene Loper? Stuur dan een e-mail naar groeneloper [at] maastricht.nl (groeneloper[at]maastricht[dot]nl).