30 kilometerzone Maastricht Oost

Op de Groene Loper en op delen van de Meerssenerweg en Scharnerweg mag je binnenkort niet harder dan 30 kilometer per uur rijden. Er komt een nieuwe 30 kilometerzone in (een deel van) Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn.

Waarom een 30 kilometerzone?

Er is meer verkeer op de Groene Loper. Dat komt bijvoorbeeld omdat er nieuwe woningen zijn gekomen. De Groene Loper moet een fijne plek blijven voor de onder andere de mensen die er (in de buurt) wonen. Bijvoorbeeld om te wandelen. Meer verkeersdrukte en hardrijdende auto's helpen dan niet. Daarom besloot de gemeenteraad eind 2021 al om de Groene Loper in te richten als een 30 kilometerzone. 

Als we de snelheid daar aanpassen, verwachten we dat meer verkeer kiest voor de routes Meerssenerweg en Doctor Schaepmanstraat – Czaar Peterstraat – Koning Clovisstraat – Scharnerweg. Daarom verlagen we ook op (delen van) die wegen de snelheid en hopen we dat meer auto's via de tunnel rijden in plaats van door het gebied.

Waar geldt (straks) 30 kilometer per uur?

We gaan de snelheid terugbrengen op de volgende plekken:

 • President Rooseveltlaan
 • Koningsplein
 • Oranjeplein
 • Nassaulaan
 • Winterbed
 • Meerssenerweg (tussen Viaductweg en Scharnerweg)
 • Professor Nijpelsstraat
 • Noormannensingel
 • Heerderweg
 • Sint Gerardusweg
 • Doctor Schaepmanstraat
 • Czaar Peterstraat
 • Scharnerweg (tussen Sibemaweg en Meerssenerweg).

Op de kaart zie je precies over welk gebied in Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn het gaat.

een kaartje met daarop aangegeven welke straten liggen in 30 kilometerzone Wittevrouwenveld

Hoe pakken we het aan?

We beginnen nog voor het einde van 2023 met het plaatsen van borden en markeringen op de weg. In juli 2023 is hiervoor het verkeersbesluit gepubliceerd. 

Tegelijkertijd maken we in het najaar van 2023 een plan om de rijbanen op de Groene Loper anders in te richten zodat de inrichting van de weg er mee voor zorgt dat mensen hun snelheid aanpassen. Bijvoorbeeld door de kruispunten te verhogen. De weg wordt zo voor fietsers en voetgangers veiliger om over te steken. En de weg is zo minder aantrekkelijk voor doorgaand autoverkeer. Het plan maken we samen met de mensen die in het gebied wonen en met andere belanghebbenden zoals Arriva. 

Tot slot gaan we onder andere auto's tellen en snelheid meten.  Daar zijn we in juni 2023 al mee begonnen. Zo krijgen we straks ook een goed beeld of de 30 kilometerzone er ook echt voor zorgt dat de verkeersdrukte afneemt. We hebben in juni 2023 gemeten op 4 plekken: President Rooseveltlaan, Oranjeplein, Meerssenerweg en Scharnerweg.

Bekijk de resultaten van deze 1e meting

Vragen of meedenken? 

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar groeneloper [at] maastricht.nl (groeneloper[at]maastricht[dot]nl).

Via dat e-mailadres kun je ons ook laten weten als je wilt meedenken over het plan voor het anders inrichten van de Groene Loper. We zoeken ongeveer 30 enthousiaste bewoners en ondernemers die direct aan de Groene Loper wonen of werken. Geldt dit voor jou en wil je graag meedoen, dan krijg je een uitnodiging voor de 2 bijeenkomsten die in het najaar van 2023 doorgaan.