De vogelwandeling Wolder Campagne mei 2017

op 23 mei 2017 door Bob van Bergen Buurtreporter

 

De vogelwandeling is een initiatief van de werkgroep Groen van het buurtnetwerk Campagne en kan beschouwd worden als een vervolg op het reeds enkele jaren in gang gezette vogelnestkastjes project. Dat project gebeurd in nauwe samenwerking met de kinderen van groep 7 van het Kindcentrum Petrus en Paulus.

De wandeling vindt plaats onder de deskundige leiding van Henny Kloosterboer (in samenwerking met René Pirson), die, naast lid van genoemde werkgroep, ook lid is van het IVN. Het is een prima periode voor zo’n wandeling, want het is de drukste tijd van het jaar voor de vogels: broedtijd.

 

We vertrekken om ca. 19.00 uur vanaf de kerk van Wolder op de zwoele avond van woensdag 17 mei met zo’n 25 liefhebbers. Al dan niet gewapend met verrekijkers. De groep bestond deels uit mensen uit de wijken Wolder en Campagne, maar ook anderen, die af waren gekomen op de aankondiging van deze wandeling.

De eerste vogels die zich we zien zijn gierzwaluwen, die rond de kerk cirkelen. Lopende door het eerste deel van de Winterslag ontwaren we een broedend koppeltje tjif-tjafs. Heel kleine vogeltjes, die je niet zo vaak tegenkomt. Dit koppeltje was weer blij dat ons gezelschap verder liep… de rust kwam weer terug. Verderop aan de Winterslag (het onverharde deel) hebben we veel soorten vogels gespot: pimpelmeesjes, eksters, merels en groenlingen.

In dit deel van Winterslag zijn ook de ca. 25 door de kinderen van groep 7 geschilderde vogelnestkastjes te zien. Die worden overigens ook ieder jaar door die kinderen weer schoongemaakt. Bij het zicht op de TV toren van Daalhof wist Henny ons te vertellen dat daar een koppel torenvalken is gesignaleerd. Verderop tijdens de wandeling hebben we deze vogels daadwerkelijk ook gezien….

Onderweg van de Winterslag naar de Schapenweide Campagne kwamen we nog de heggenmus, de zwartkop en de tuinfluiter tegen. Niet altijd zichtbaar, maar wel hoorbaar. Op de Schapenweide Campagne hebben we kunnen genieten van de aanwezigheid van de vrij zeldzame grasmus. Wijzend naar de Louwberg wees Henny ons op het voorkomen daar van de geelgors. Op de Schapenweide zelf troffen we nog eksters en kraaien aan. Op deze schapenweide is de werkgroep Groen overigens ook bezig met de voorbereidingen van de realisatie van een zgn. insectenhotel, voor vooral wilde bijen.

Teruglopend naar Wolder langs de Vroenhovenweg was een groep huismussen aan het kwetteren. Boven de akker ter plaatse zagen we plotseling torenvalken vliegen. En nog wat verderop hoorden we het geluid van de door Henny al genoemde geelgors. In het 2e deel van de Vroenhovenweg (Wolder) was het fraaie gezang van een zanglijster te horen. Deze vogels zingen hun lied vrij laat in de avond. Zodoende…. Henny vertelde ons dat achter de woningen aan de Vroenhovenweg een koppeltje steenuiltjes aan het broeden is. Vogels die ieder jaar weer terugkeren om hier te broeden. Er zou een legsel zijn van 4 eitjes. Helaas hebben we deze aparte vogels niet kunnen zien of horen. Tenslotte zijn we via de Pletzersstraat weer teruggelopen naar het kerkplein. Onderweg wederom veel gekwetter van huismussen, die in daken van de oudere woningen van de Pletzersstraat hun nesten bouwen.

Het was een zeer geslaagde wandeling, die om 21.00 uur eindigde. Met veel dank aan Henny!

Geschreven door Léon Roomans

Fotografie: Jeroen Andel